معنی flirt
معنی flirt

معنی flirt

معنی flirt یعنی عشوه کردن، ناز کردن.

معنی flirt در انگلیسی

flirt

to behave as if attracted to someone, although not seriously:

Christina was flirting with just about every man in the room.

He’s a compulsive flirt.

to behave as if you are interested in someone, in a not serious way:

They were flirting with each other at the party.

 If he gets deeper into debt, he’s flirting with disaster (= he is risking very bad trouble).

برای اینکه با معنی flirt و موقعیت کاربردی آن آشنا شوید، و در ضمن آن مهارت شنیداری شما تقویت شود، به کلیپ زیر نگاه کنید. در این کلیپ خانمی که تخلف کرده بود و پلیس او را متوقف کرده بود، توانست با عشوه گری پلیس را از جریمه او منصرف کند و در ادامه ماجرا….

مطلب پیشنهادی

معنی if I recall correctly

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی if I recall …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.