معنی go out of (one’s) way

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی go out of (one’s) way  می پردازیم. go out of یعنی خارج شدن از. اما وقتی go out of در جمله انگلیسی به صورت ساختار زیر باشد، معنی آن کاملا متفاوت است. برای درک معنای go out of (one’s) way تصور کنید پدری فرزندش را با هزار مصیبت بزرگ کرده باشد و زحمات زیادی برای او کشیده باشد. اما فرزند وقتی بزرگ می شود، نمک ناشناسی می کند و با او بدرفتاری می کند. در اینجا پدر برای یادآوری زحماتش به او می گوید:

I went out of my way to make sure you were comfortable.

برای اینکه ترجمه جمله بالا را بفهمید، باید اول معنی go out of (one’s) way را توضیح دهیم.

معنای go out of (one’s) way یعنی زحمت زیاد کشیدن برای کسی که ناسپاس است.به جای اینکه تشکر کند، طلبکار است.

ترجمه جمله بالا این می شود: من زحمت زیادی کشیدم که تو راحت و در آسایش باشی.

ساختار گرامری go out of (one’s) way به صورت زیر است:

go out of (one’s) way +(to do something)

one’s در این ساختار همان کسی که زحمتی را متقبل شده است می باشد و می تواند اسم باشد، یا ضمیر.  

People were so helpful in Ubud; they went out of their way to help us find our way around.

 

معنی go out of (one’s) way به انگلیسی

go out of one’s way: to make a special effort to do something

She frequently goes out of her way to help people in need.

He was very kind to me and seemed to go out of his way to help me.

مطلب پیشنهادی

تفاوت go back و come back در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح تفاوت go back …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.