بایگانی ماهانه: آوریل 2020

معنی go from و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

معنی go from و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی go from و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی می پردازیم. این موقعیت را تصور کنید که همکار شما خیلی سریع به عنوان نائب رئیس شرکت ارتقاء پیدا می کند. این موضوع را به دیگران می گویید …

توضیحات بیشتر »

سلسله مراتب اداری به انگلیسی به همراه ترجمه

سلسله مراتب اداری به انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به سلسله مراتب اداری به انگلیسی و ترجمه آن می پردازیم. در اینجا عناوین پست های مدیریتی به ترتیب سلسله مراتب اداری ارائه می شود. Chairman (The person who leads the Board of Directors of a company) C.E.O. C.F.O. (chief …

توضیحات بیشتر »