بایگانی ماهانه: جولای 2020

معنی hear back به فارسی و مثال کاربردی

معنی hear back

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی hear back به فارسی در قالب یک مثال کاربردی می پردازیم. موقعیتی را فرض کنید که شما می خواهید قرارداد اجاره واحد آپارتمانی خود را تمدید نمایید. شوهر شما به صاحبخانه پیامی فرستاده است، اما شما نمی دانید …

توضیحات بیشتر »

معني recall و بيان شك در يادآوري چيزي با آن

معني recall

در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم مي خواهيم معني recall و بيان شك در يادآوري چيزي با آن را ياد بگيريم. موقعيتي را تصور كنيد كه رنگ پيراهن شخصي را از شما مي پرسند. و فكر كنيد كه آبي بوده باشد، اما مطمئن نيستيدكه صددرصد درست باشد. …

توضیحات بیشتر »

معني directly به فارسي و موقعيت كاربرد آن

معني directly

در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به بررسي معني directly به فارسي و موقعيت كاربرد آن در قالب يك مثال مي پردازيم. موقعيتي را تصور كنيد كه مظنون به ارتكاب جرمي هستيد. پليس از شما مي خواهد كه توضيح دهيد در زماني معين كجا بوديد و …

توضیحات بیشتر »

معنی what if به فارسی به همراه مثال و موقعیت استفاده از آن

معنی what if

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی what if و موقعیت کاربرد آن به همراه مثال می پردازیم.  فرض کنید که شما تصمیم گرفتید که بر خلاف توصیه دوستان و اطرافیان برای دنبال کردن آرزوهایتان به دنیای هنر قدم نگذارید. سال ها بعد همان …

توضیحات بیشتر »

معني sorry to see someone go به فارسي

معني sorry to see someone go

در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به بررسي معني sorry to see someone go مي پردازيم. موقعيتي را تصور كنيد كه شخصي كه براي شما دوست داشتني است، در يك شركت با شما كار مي كند، قصد ترك شغل را دارد و شما از رفتن او …

توضیحات بیشتر »