خانه / ۱۳۹۶ / آبان

بایگانی ماهانه: آبان ۱۳۹۶

معنای کلمه Choppy

کلمه Choppy به معنای “موجدار بودن سطح اب یا…..” است. متداولترین استفاده این کلمه، توصیف سطح آب است که موجهای زیادی دارد. مثال: The water started getting choppy, so the rescue effort had to be suspended. جریان آب متلاطم(موجدار) که شد، فعالیت امداد و نجات می بایست متوقف می شد. …

توضیحات بیشتر »