خانه / 2018 / مارس

بایگانی ماهانه: مارس 2018

معنای clear up

معنای clear up

معنای clear up در انگلیسی و ساختار آن در جملات clear up فعلی است که معنای دوگانه دارد. یک معنای clear up که در ارتباطات اجتماعی کاربرد دارد، explain کردن یا توضیح دادن، define کردن یا تعریف کردن، illuminate یا روشن کردن و غیره است. وقتی یک نفر منظور خودش …

توضیحات بیشتر »

معنای cheer up

معنای cheer up

معنای cheer up و ساختار آن در جملات انگلیسی در این درس قصد داریم در مورد معنای cheer up صحبت کنیم و نمونه هایی از کاربرد این اصطلاح را ارائه دهیم. اگر شخصی cheer up کند، یا شئی یک نفر را cheer up کند، در واقع آن شخص خوشحال می …

توضیحات بیشتر »

کلمه borrow

معنای کلمه borrow و نحوه کاربرد آن در جمله

معنای کلمه borrow معنای کلمه borrow در زبان انگلیسی در این صفحه توضیح داده می شود و تفاوت آن با کلمات مشابه و غلط انداز بیان می شود. کلمه borrow هم به صورت فعل استفاده می شود و هم به صورت اسم. در حالت فعلی هم به صورت فعل متعدی …

توضیحات بیشتر »

معنای constantly

نحوه کاربرد و معنای constantly

معنای constantly یعنی غالب اوقات، همیشه. و به عنوان قید در جملات انگلیسی کاربرد دارد. این قید همیشه برای توصیف تغییرات مستمر چیزی به کار می رود. مثل تغییرات آب و هوایی، تغییر شکل زمین، تغییر افکار افراد و….صفت constantly، کلمه constant است. معنای constantly در توصیف تغییرات ممکن است …

توضیحات بیشتر »

معنای symbolize در تعبیر خواب

symbolize در تعبیر خواب

معنای symbolize در تعبیر خواب همانند معنای عمومی آن یعنی نشانه و علامت چیزی بودن است. اسم این فعل symbol است. دوست شما یک رویای تکراری برای شما تعریف می کند که در آن شما سوار بر کشتی در حال غرق شدن هستید. او از شما معنای این خواب را …

توضیحات بیشتر »

معنای count on

معنای count on

اصطلاح count on دارای چندین معنا می باشد. که بستگی دارد به اینکه بعد از آن اسم شخص باشد یا اسم اشیاء. یک معنای count on یعنی پیش بینی کردن یا اطمینان داشتن به وقوع رخداد یک اتفاق. و معنای متداول دیگر count on تکیه داشتن، وابسته بودن به چیزی …

توضیحات بیشتر »

معنای sneeze

معنای sneeze

وقتی که شما sneeze می کنید، هوا و ذرات کوچک مایع به طور ناگهانی از بینی و دهان خارج می شود، به طوری که نمی توانید جلوی آن را بگیرید. معنای sneeze عطسه کردن می شود. مثال کاربردی: Cats make him sneeze – I think he’s allergic to them. گربه ها باعث عطسه او …

توضیحات بیشتر »

معنای اصطلاح sorry to bother you

معنای اصطلاح sorry to bother you موارد متعددی را شامل می شود. اصطلاح sorry to bother you بطور کلی در جایی کاربرد دارد که با رفتاری باعث ناراحتی و مزاحمت و رنجش شخصی را می شوید و به رسم ادب با این اصطلاح از او عذرخواهی می کنید. sorry to …

توضیحات بیشتر »

معنای discrete mathematics

معنای discrete mathematics یعنی ریاضیات گسسته است. ریاضیات گسسته که به آن «ریاضیات محدود» یا «ریاضیات تصمیم» نیز می‌گویند، به بخش‌هائی از ریاضیات گفته می‌شود که با ساختارهای گسسته (یعنی ساختارهایی که در آن‌ها مفهوم پیوستگی وجود ندارد) سر و کار دارد. بیش تر مواردی که در ریاضیات گسسته مورد بررسی …

توضیحات بیشتر »

معنای کلمه permutation

معنای کلمه permutation به موضوع متن بستگی دارد. کلمه permutation در ریاضیات به معنای جایگشت، رجند، فراگردی است. معانی دیگر کلمه permutation عبارتند از: دگرگونی کامل، تغییر اساسی. در اینجا نمونه ای از کاربرد کلمه permutation را در یک متن تخصصی ریاضیات به همراه ترجمه ارائه می کنیم.   Twenty-five students were …

توضیحات بیشتر »