بایگانی ماهانه: آگوست 2018

معنی feel the pinch در انگلیسی

معنی feel the pinch

معنی feel the pinch وقتی با شرایط سخت مثل بی پولی یا کمبود مواد غذایی یا حتی بحران کمبود آب مواجه شوید، معنی feel the pinch استفاده می شود. اصطلاح feel the pinch یعنی کم پولی، مواجهه با مشکلات مالی، احساس محدودیت به خاطر کمبود پول، دشواریهای ناشی از بی پولی …

توضیحات بیشتر »

معنی walk by و مثالهایی از کاربرد آن

معنی walk by

معنی walk by در این قسمت از درس های آموزش زبان می خواهیم در مورد معنی Walk by و نحوه کاربرد آن در جمله همراه با تعدادی مثال صحبت کنیم. وقتی بعد از walk by نام شخص، یا ضمیر انسانی به کار رود، به صورت راه رفتن از روبروی، رد …

توضیحات بیشتر »

چند نمونه برای adverbs and adverbials expressions [ عبارت های قیدی ]

On the whole : در مجموع __ On the whole , I think female teachers are better than male teachers. در مجموع، من فکر میکنم که معلم های خانم از معلم های آقا بهتر هستند . Besides :در کنار / بعلاوه / از طرفی دیگر __ I don’t think I’ll …

توضیحات بیشتر »

یک اصطلاح جدید ” clear the air “

اصطلاح :clear the air به معنی برطرف کردن سوء تفاهم یا شک و تردید مثال : I think Tom got the wrong message about what I said. I’ll speak to her and try to clear the air فکر میکنم که تام برداشت اشتباهی از آنچه که من گفتم ، داشته است.  من …

توضیحات بیشتر »

Prefixes & suffixes

Prefixes : پیشوند ها حروفی هستند که قبل از کلمه میان و خصوصیتی رو به کلمه نسبت میدن و در بعضی موارد معنی رو عوض میکنند امروز با یازده تا از پیشوند های پرکاربرد به همراه مثال آشنا میشیم: 1: over = too much این پیشوند(over) به معنای زیاد و …

توضیحات بیشتر »

چند اصطلاح کاربردی با مثال

What’s bring you here? شما کجا ، اینجا کجا؟/چه چیزی شما را اینجا کشیده ؟ __ Hello.What a surprise ! What’s bring you here. Dig in! بزن تو رگ ! __ lunch is ready. Dig in! Mind your own business. سرت به کار خودت باشه __ Hey busybody!Mind your own …

توضیحات بیشتر »

تفاوت بین say و tell

اکثر زبان آموزان به اشتباه فکر می کنند که say و tell هیچ تفاوتی ندارند و گاها به جای هم ازشون استفاده می کنند، که این غلط هست ❌ معنی انگلیسی say و tell : Say: to express a thought or feeling in words Say /Said /Said Tell: to give …

توضیحات بیشتر »