بایگانی ماهانه: فوریه 2020

معنی get stuck به فارسی همراه با مثال کاربردی

معنی get stuck

در این قسمت از اموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی get stuck آشنا می شویم. برای آشنایی با معنی get stuck از جمله زیر شروع می کنیم.   در محل کار در حال یاددادن کار به کارآموز جدید می باشید. به او یاد داده اید که کارها را …

توضیحات بیشتر »

معنی originate in و کلمات پزشکی مربوط به آن

معني originate in

بررسی معنی originate in  و چند کلمه پزشکی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی originate in می پردازیم و از خلال به چند کلمه مربوط به حیطه بیماریها می پردازیم. اول به متن زیر توجه کنید. فرماندار شهر برای احیاء اعتماد عمومی درخواست بررسی …

توضیحات بیشتر »

معنی there is به فارسی

معنی there is

معنی there is در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در قالب یک جمله نمونه به بررسی معنی there is می پردازیم.   درب یخچال را باز می کنید، ناگهان بوی بدی از آن استشمام می کنید. به همسرتان می گویید: There’s some kind of funky odor …

توضیحات بیشتر »

معنی get out of به فارسی همراه با مثال

معنی get out of

معنی get out of در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی get out of می پردازیم. دوست تان به شما می گوید که یک چهره سرشناس را از نزدیک دیده است. شما نیز که از این موضوع شگفت زده شده اید، در پاسخ جمله …

توضیحات بیشتر »

معنی sloppy به فارسی و مثال کاربردی

معنی sloppy

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در مورد معنی sloppy و چند کلمه دیگر صحبت می کنیم.  شما با یک دوست در مورد تیم بسکتبال دانشگاه صحبت می کنید. و بازی یکی از بازیکنان آن تیم را ناامید کننده می دانید و به همین خاطر جمله …

توضیحات بیشتر »

معنی accompanied by به فارسی

معنی accompanied by

در این قسمت از زبان علم در مورد معنی accompanied by مطالبی قرار داده می شود. برای درک معنی accompanied by با یک جمله شروع می کنیم. به همراه کودکتان به استخر رفته اید. در آنجا تعدادی از موارد هشداردهنده نصب شده است. یکی از آنها جمله زیر است که …

توضیحات بیشتر »

معنی supposed to به فارسی

معنی supposed to

معنی supposed to به فارسی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی supposed to و موقعیتهایی که استفاده می شود مطالبی قرار می دهیم. برای توضیح معنی supposed to  از جمله زیر به عنوان یک نمونه استفاده می شود. قصد دارید با استفاده از اسپری رنگ، کمد منزل …

توضیحات بیشتر »

معنی Rest assured به فارسی

معنی Rest assured

معنی Rest assured در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی Rest assured می پردازیم. ابتدا به بررسی ترجمه تحت اللفظی کلمات این اصطلاح می پردازیم. rest: repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation …

توضیحات بیشتر »

معنی middle of nowhere به فارسی

معنی middle of nowhere

معنی middle of nowhere به فارسی همراه با مثالهای کاربردی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی middle of nowhere و کلمات پیرامون آن مطالبی را قرار می دهیم. middle of nowhere اصطلاحی است که یک مکان خارج از شهر را توصیف می کند. جایی که نه انسانی …

توضیحات بیشتر »

معنی cordial در فارسی و ریشه آن

معنی cordial به فارسی

معنی cordial در فارسی و ریشه آن در این قسمت از زبان علم در مورد معنی cordial و ترجمه و ریشه آن مطالبی را قرار می دهیم. در ابتدا معنی این کلمه را بیان می کنیم. cordial یک صفت است که به معنی دوستانه بودن، صمیمی بودن می باشد. cordial …

توضیحات بیشتر »