خانه / ۱۳۹۸ / اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۸

معنی supposed to به فارسی

معنی supposed to

معنی supposed to به فارسی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی supposed to و موقعیتهایی که استفاده می شود مطالبی قرار می دهیم. برای توضیح معنی supposed to  از جمله زیر به عنوان یک نمونه استفاده می شود. قصد دارید با استفاده از اسپری رنگ، کمد منزل …

توضیحات بیشتر »

معنی Rest assured به فارسی

معنی Rest assured

معنی Rest assured در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی Rest assured می پردازیم. ابتدا به بررسی ترجمه تحت اللفظی کلمات این اصطلاح می پردازیم. rest: repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation …

توضیحات بیشتر »

معنی middle of nowhere به فارسی

معنی middle of nowhere

معنی middle of nowhere به فارسی همراه با مثالهای کاربردی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی middle of nowhere و کلمات پیرامون آن مطالبی را قرار می دهیم. middle of nowhere اصطلاحی است که یک مکان خارج از شهر را توصیف می کند. جایی که نه انسانی …

توضیحات بیشتر »

معنی cordial در فارسی و ریشه آن

معنی cordial به فارسی

معنی cordial در فارسی و ریشه آن در این قسمت از زبان علم در مورد معنی cordial و ترجمه و ریشه آن مطالبی را قرار می دهیم. در ابتدا معنی این کلمه را بیان می کنیم. cordial یک صفت است که به معنی دوستانه بودن، صمیمی بودن می باشد. cordial …

توضیحات بیشتر »