بایگانی ماهانه: آوریل 2020

معنی run down به انگلیسی

معنی run down

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی run down می پردازیم. موقعیت زیر را تصور کنید که پارتی شبانه دارید و در حالی که دارید آماده می شوید یادتان می اید که نوشیدنی را فراموش کرده اید.  مشغول درست کردن غذا هستید و وقت …

توضیحات بیشتر »

معنی go from و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

معنی go from و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی go from و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی می پردازیم. این موقعیت را تصور کنید که همکار شما خیلی سریع به عنوان نائب رئیس شرکت ارتقاء پیدا می کند. این موضوع را به دیگران می گویید …

توضیحات بیشتر »

سلسله مراتب اداری به انگلیسی به همراه ترجمه

سلسله مراتب اداری به انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به سلسله مراتب اداری به انگلیسی و ترجمه آن می پردازیم. در اینجا عناوین پست های مدیریتی به ترتیب سلسله مراتب اداری ارائه می شود. Chairman (The person who leads the Board of Directors of a company) C.E.O. C.F.O. (chief …

توضیحات بیشتر »