...

معنای quite و نحوه کاربرد آن(قسمت 1)

معنای Quite بسته به نحوه استفاده از آن و ساختار گرامری متفاوت است. Quite یک نوع قید است که معنای آن بسیار شبیه very است. اما میزان شدت و تاکید آن کمتر از very  است. در زیر ساختارهای گرامری استفاده از این کلمه ذکر شده است. 1- “صفت + quite”: …

توضیحات بیشتر »

معنای kick in

معنای kick in معنای kick in یعنی اثر گذاشتن یک دارو، یک قانون و …. است. این اصطلاح عمدتا در مورد اثرگذاری دارو بر بدن به کار می رود که ساعات یا روزها یا هفته ها زمان می برد. اگر چیزی kick in شود، تاثیرگذاری اش شروع می شود یا …

توضیحات بیشتر »

معنای recipient of

معنای recipient of کلمه  recipient of در مورد کسی به کار می رود که چیزی را دریافت می کند. به عبارت دیگر کسی که چیزی را می گیرد.  اعم از دریافت جایزه، دریافت نامه، دریافت عضوی از بدن به صورت پیوند عضو و….. کسی که یک نامه دریافت می کند، …

توضیحات بیشتر »

معنای کلمه Choppy

کلمه Choppy به معنای “موجدار بودن سطح اب یا…..” است. متداولترین استفاده این کلمه، توصیف سطح آب است که موجهای زیادی دارد. مثال: The water started getting choppy, so the rescue effort had to be suspended. جریان آب متلاطم(موجدار) که شد، فعالیت امداد و نجات می بایست متوقف می شد. …

توضیحات بیشتر »