بایگانی برچسب: معادل انگلیسی یادآوری کردن

معنی brush up on sth در زبان انگلیسی

معنی brush up on something

معنی brush up on sth در زبان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی brush up on sth صحبت می کنیم. در ابتدا مطابق معمول کلمات را تک به تک ترجمه می کنیم. کلمه brush:  صیقل دادن، شانه کردن مو، کشیدن دستها بر روی چیزی مانند …

توضیحات بیشتر »