بایگانی برچسب: معنای hang out

معنی hang out و جملات نمونه

معنی hang out

معنی hang out  و ریشه آن معنی hang out تقریبا با کلمه ریشه ای آن نزدیک است. کلمه hang یعنی چسبیدن، آویزان شدن به چیزی. وقتی به آن حرف اضافه out اضافه می شود، معانی متعددی می دهد، که متداولترین آن اسکان در محلی به مدت طولانی، جا خوش کردن …

توضیحات بیشتر »