عبارات کاربردی

معنی high as a kite : یادگیری زبان انگلیسی

معنی high as a kite

معنی high as a kite موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است. kite یعنی کاغذباد، بادباک که به یک نخ می بندند و در هوا رها می کنند. haigh as a kite در ترجمه تحت اللفظی یعنی به اندازه کاغذباد در بالای آسمان. اما معنی high …

توضیحات بیشتر »

معنی bad apple : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی bad apple موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. bad apple یعنی سیب …

توضیحات بیشتر »

معنی break bread with someone : یادگیری زبان انگلیسی

معنی break bread with someone

معنی break bread with someone موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. اصطلاح Break …

توضیحات بیشتر »

معنی time will tell : یادگیری زبان انگلیسی

معنی time will tell

معنی time will tell موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می کند. (only) time will …

توضیحات بیشتر »

معنی back to square one : تقویت مهارت شنیداری

معنی back to square

معنی back to square one موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم است که با ارائه یک فایل صوتی به همراه مثال متنی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن و ریشه معنی go back to square one می پردازیم که به درک …

توضیحات بیشتر »

معنی not giving up به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی not giving up

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی not giving up به فارسی می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می …

توضیحات بیشتر »

معنی got up on the wrong side of the bed : تقویت مهارت شنیداری

get up on the wrong side of the bed

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی got up on the wrong side of the bed می پردازیم.  و در میان آن با ارائه یک فایل صوتی، به توضیح معنای این اصطلاح و نحوه خواندن و تلفظ آن می پردازیم که به تقویت مهارت …

توضیحات بیشتر »

معنی transplant به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی transplant

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی transplant می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می شود. در ابتدا لازم است که کلمه transplant تجزیه شود. این کلمه از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- trans پیشوندی …

توضیحات بیشتر »

معنی hold on در زبان انگلیسی: تقویت مهارت شنیداری

معنی hold on

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی hold on در قالب یک جمله کاربردی همراه با فایل صوتی جهت تقویت مهارت شنیداری می پردازیم. ابتدا مطابق معمول با ترجمه تحت اللفظی معنی hold on شروع می کنیم.   ترجمه تحت اللفظی hold on hold …

توضیحات بیشتر »

معنی put on the spot و تقویت مهارت شنیداری

معنی put on the spot

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی دز زبان علم به بررسی معنی put on the spot می پردازیم و ضمن آن با ارائه یک فایل صوتی از یک مکالمه کوتاه به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت.   ساختار گرامری put on the spot  اصطلاح put on the spot  دارای …

توضیحات بیشتر »