عبارات کاربردی

معنی at once

معنی at once

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی at once می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی at once یعنی فورا، سریعا، انجام دادن دو یا چند کار در یک زمان، درست همین الان. در …

توضیحات بیشتر »

معنی there’s no sense

معنی there's no sense

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی there’s no sense می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  عبارت there’s no sense در اصل there is no sense است. این عبارت شکل قدیمی این جمله است …

توضیحات بیشتر »

معنی مطمئن نیستم به انگلیسی

معنی مطمئن نیستم به انگلیسی

مطمئن نیستم به انگلیسی می شود : I’m not sure. به همین صورت می توان با تغییر فاعل و فعل، سایر ضمایر را جایگزین کرد مثلا: He’s not sure… They’re not sure… We’re not sure…. ترجمه sure یعنی اطمینان، یقین. برای اینکه با تلفظ I’m not sure آشنا شوید به …

توضیحات بیشتر »

معنی whatever they want

معنی whatever they want

  در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی whatever they want می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از اینکه معنی whatever they want گفته شود لازم است برای درک بهتر معنای این عبارت، …

توضیحات بیشتر »

معنی spare time

معنی spare time

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی spare time می پردازیم. معنی spare time یعنی اوقات فراغت. وقت آزاد که در آن کار مهمی برای انجام دادن نیست.  ترجمه spare یعنی اضافه، ذخیره، یدکی، آزاد. وسایل نقلیه معمولا برای اینکه در صورت پنچری چرخ …

توضیحات بیشتر »

معنی as soon as و موقعیت استفاده از آن

معنی as soon as

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی as soon as می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. عبارت as soon as در متون زبان انگلیسی و در محاورات رسمی و غیر رسمی زبان انگلیسی زیاد …

توضیحات بیشتر »

معنی you’re a man

معنی you're a man

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی you’re a man می پردازیم.  جمله  you’re a man همان you are a man است. که فعل are مخفف شده است. ترجمه تحت اللفظی این جمله یعنی شما یک مرد هستید. که با معنی دقیق آن شباهت …

توضیحات بیشتر »

معنی look at you در زبان انگلیسی

معنی look at you در زبان انگلیسی

معنی look at you در زبان انگلیسی  زمانی به کار می رود که دو نفر بعد از مدتی طولانی یکدیگر را می بینند و متوجه تغییراتی در ظاهر فرد می شوند، در اینجا برای تعریف از آن شخص می گویند: Look at you دقت داشته باشید که این جمله همیشه …

توضیحات بیشتر »

معنی I bet

معنی I bet

معنی I bet یعنی شرط می بندم که. ترجمه bet یعنی شرط گذاشتن. I bet زمانی استفاده می شود که از یک موضوع مطمئن هستیم و لذا برای به کرسی نشاندن حرف خود با اطمینان خاطر با اطرافیان که نظری مخالف نظر ما دارند، با آنها شرط بندی می کنیم …

توضیحات بیشتر »