...
پنج شنبه ,۴ مرداد ۱۴۰۳

آموزش معنی carry weight with somebody با داستانک

آموزش معنی carry weight with somebody با داستان در این پست از یادگیری زبان انگلیسی در زبان علم به آموزش معنی carry weight with somebody با داستانک می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی carry weight with somebody حمل کردن وزنه با کسی است. اما معنی carry weight with somebody با ترجمه …

توضیحات بیشتر »

آموزش معنی give me a break با داستانک

موضوع این پست آموزش زبان انگلیسی در زبان علم آموزش معنی give me a break با داستانک است. برای توضیح معنی give me a break از داستانزیر استفاده می کنیم. یک نفر به خوانندگی علاقه دارد و تمرین زیادی می کند. یک روز پیش یک استاد موسیقی و خواننده مشهور …

توضیحات بیشتر »

سلام رساندن به کسی به انگلیسی

موضوع این پست از تقویت زبان انگلیسی در زبان علم، در مورد سلام رساندن به کسی در انگلیسی است در این پست یاد می گیریم که چطور به کسی که به نزد کسی می رود بگوییم به فلانی سلام برسان. برای این منظور از فعل  say و با ساختار گرامری …

توضیحات بیشتر »

آموزش معنی dwell on با داستان کوتاه

در این پست از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم آموزش معنی dwell on با داستان کوتاه را داریم. Dwell یک فعل است به. معنی زندگی کردن در جایی. اما dwell on معنای متفاوتی دارد و ساختار گرامری آن به صورت زیر است: dwell on+ something برای درک بهتر معنی …

توضیحات بیشتر »

معنی put yourself in somebody’s shoes

معنی put yourself in somebody's shoes

در این پست از یادگیری زبان انگلیسی در زبان علم با معنی put yourself in somebody’s shoes از طریق یک داستان کوتاه آشنا می شویم. اصطلاح  put yourself in somebody’s shoes که حالت دیگر آن be in somebody’s shoes است، به صورت ترجمه تحت اللفظی بر اساس معنای کلمات تشکیل …

توضیحات بیشتر »

فرق different from با different than

فرق different from با different than

در این پست از یادگیری زبان انگلیسی در زبان علم به فرق different from با different than می پردازیم. ساختار گرامری different from با different than به صورت زیر است. to Be+different from/than در ساختار فوق به جای  to be حالات مختلف آن( am/is/are/was/were) می آید. معنی different from و …

توضیحات بیشتر »

چوب لباس به انگلیسی

معنی چوب لباس به انگلیس

در این پست از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم معنی چوب لباس به انگلیسی را توضیح می دهیم. کارکرد چوب لباس آویختن لباس روی آن است. آویختن یا آویزان کردن به انگلیسی می شود. Hang وقتی این فعل را به اسم فاعل تبدیل کنیم یعنی بگوییم Hanger در این …

توضیحات بیشتر »

افعال با معنای فرار کردن در زبان انگلیسی

افعال با معنای فرار کردن در زبان انگلیسی

در این پست از یادگیری زبان انگلیسی در زبان علم، تعدادی از افعال با معنای فرار کردن در زبان انگلیسی و مترادف های آن آورده می شود. در زبان انگلیسی برای «فرار کردن» چندین فعل وجود دارد که عبارتند از: Run away Flee Escape Sneak out حالا در ادامه مطلب افعال …

توضیحات بیشتر »

کاربرد know در محاورات روزمره

کاربرد know در محاورات روزمره

در این پست از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در مورد کاربرد know در محاورات روزمره و موقعیتهای مهمی که know استفاده می شود، است. Know یعنی دانستن. با این فعل هم آدرس را می توان پرسید و هم بلد بودن انجام یک کار و هم دانستن یک مطلب. …

توضیحات بیشتر »

آموزش معنی drop in on someone با داستان کوتاه

آموزش معنی drop in on someone با داستان کوتاه

در این پست از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به آموزش معنی drop in on someone با یک داستان کوتاه می پردازیم.  ابتدا ترجمه تحت اللفظی drop in on someone: «انداختن در روی کسی» که البته بی معناست. drop in on someone یک اصطلاح است و زمانی استفاده می شود …

توضیحات بیشتر »