خانه / معنا و کاربرد لغات

معنا و کاربرد لغات

معنی that’s not necessarily the case به فارسی

معنی that's not necessarily the case

معنی that’s not necessarily the case در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی that’s not necessarily the case می پردازیم. موقعیتی را فرض کنید که در یک تالار اینترنتی در مورد مدل یک محصول نظر می دهید. یک نفر در تالار نوشته است که …

توضیحات بیشتر »

معنی go out with به فارسی

معني go out with

معنی go out with در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی go out with آشنا می شویم. و یک مکالمه آماده کرده ایم تا از خلال آن مهارت شنیداری زبان انگلیسی را نیز تقویت کنید. Where are you going? Anywhere I don’t smell iodoform.  – …

توضیحات بیشتر »

معنی go ahead به فارسی و ساختار گرامری آن

معنی go ahead

معنی go ahead به فارسی در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی go ahead می پردازیم و ساختار گرامی آن را در جملات انگلیسی توضیح می دهیم. شما عضو گروهی هستید و مدیریت یک جلسه گروهی آن بر عهده شماست. می خواهید جلسه را شروع کنید. و می …

توضیحات بیشتر »

معنی button a shirt به فارسی

معني button a shirt

معنی button a shirt به فارسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی button a shirt در قالب یک مکالمه می پردازیم. What are you doing? I am buttoning my shirt. The procedure was a success. The CSF leak was fixed. What are you doing …

توضیحات بیشتر »

معنی It wouldn’t kill you to 

معنی It wouldn't kill you to

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی It wouldn’t kill you to می پردازیم. از تنبلی پسرتان خسته شده اید. او کارهای خانه را انجام نمی دهد و دوست دارید که لااقل لباسهای خودش را بشوید. به او می گویید It wouldn’t kill you …

توضیحات بیشتر »

معنی look at you در محاورات

معني look at you

بررسی معنی look at you در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی look at you در محاورات انگلیسی زبان ها می پردازیم و در کنار ان با معنی چند لغت دیگر نیز اشنا می شویم. متن زیر بخشی از یک مکالمه است که دو همکار بعد از مدتی …

توضیحات بیشتر »

معنی I knew it به فارسی همراه با مثال کاربردی

معنی I knew it

معنی I knew it در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی I knew it و نحوه استفاده از این جمله می پردازیم. دوست شما به خانه شما مهمانی می آید. اما هیچ چیزی نمی خورد. تعجب می کنید که شاید حامله باشد. چند هفته …

توضیحات بیشتر »

معنی get stuck به فارسی همراه با مثال کاربردی

معنی get stuck

در این قسمت از اموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی get stuck آشنا می شویم. برای آشنایی با معنی get stuck از جمله زیر شروع می کنیم.   در محل کار در حال یاددادن کار به کارآموز جدید می باشید. به او یاد داده اید که کارها را …

توضیحات بیشتر »

معنی originate in و کلمات پزشکی مربوط به آن

معني originate in

بررسی معنی originate in  و چند کلمه پزشکی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی originate in می پردازیم و از خلال به چند کلمه مربوط به حیطه بیماریها می پردازیم. اول به متن زیر توجه کنید. فرماندار شهر برای احیاء اعتماد عمومی درخواست بررسی …

توضیحات بیشتر »

معنی there is به فارسی

معنی there is

معنی there is در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در قالب یک جمله نمونه به بررسی معنی there is می پردازیم.   درب یخچال را باز می کنید، ناگهان بوی بدی از آن استشمام می کنید. به همسرتان می گویید: There’s some kind of funky odor …

توضیحات بیشتر »