خانه / یادگیری زبان انگلیسی (صفحه 3)

یادگیری زبان انگلیسی

معنی cat got your tongue

معنی ” cat got your tongue ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی, تاریخچه  و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معادل این اصطلاح در زبان فارسی، در زبان عامیانه به صورت ” گربه زبانت را خورده؟” به کار برده می …

توضیحات بیشتر »

معنی kill the goose that lays the golden egg

معنی “kill the goose that lays the golden egg” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی ,تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to destroy something that is profitable to you mostly because of greed. خراب …

توضیحات بیشتر »

معنی hold your horses

معنی “hold your horses ” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to wait صبر کردن to be patient صبور بودن to hold on دست نگه داشتن used for …

توضیحات بیشتر »

معنی Easter holiday

معنی ” Easter holiday ” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معنی و ریشه آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 Easter holiday به معنی عید پاک مهم ترین روز تعطیل در سال مسیحی است. و یکشنبه ای در ماه مارس یا آوریل می باشد. …

توضیحات بیشتر »

معنی clear the air

معنی “clear the air” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌   معانی به انگلیسی و فارسی: get rid of all doubts and negative feelings خلاص شدن از تمام شک و تردید و احساسات منفی …

توضیحات بیشتر »

معنی like a bat out of hell

معنی like a bat out of hell موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم. معانی به انگلیسی و فارسی: very fast and crazily خیلی سریع و دیوانه وار occurring rapidly به سرعت اتفاق می افتد moving fast سریع حرکت می کند happening without …

توضیحات بیشتر »

معنی eat like a horse

معنی eat like a horse موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان.   معنی انگلیسی و فارسی اصطلاح: to eat a lot خوردن زیاد   to have a very healthy appetite داشتن یک اشتها خیلی سالم to eat voraciously, …

توضیحات بیشتر »

معنی break up و split up

معنی break up و split up موضوع این قسمت از آموزش زبان هست که میخواهیم به معانی و کاربرد آن بپردازیم. این اصطلاح پرکاربرد به معنی بهم زدن رابطه می باشد. معانی به انگلیسی و فارسی: end a romantic relationship with someone پایان دادن یک رابطه عاشقانه با کسی end …

توضیحات بیشتر »

معنی smell a rat

معنی smell a rat  موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که می خواهیم به آن بپردازیم. این اصطلاح بسیار پرکاربرد در فیلم ها و مکالمات ،و به معنی مشکوک شدن هست. معانی انگلیسی: sense that something is not right احساس می کنید چیزی درست نیست.   suspect trickery or …

توضیحات بیشتر »

تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs

تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs  موضوع این قسمت از آموزش زبان هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این عناوین که در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شود تفاوت هایی با یکدیگر دارند که باید انهارا بدانیم. در اینجا هر یک از آن هارا به طور جدا گانه معرفی می کنیم. پس ما …

توضیحات بیشتر »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!