آموزش زبان انگلیسی: معنی break into

آموزش زبان انگلیسی: معنی break into در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، قصد داریم تا ادامه مبحث قبلی راه حل دانشمندان برای پاکسازی آلودگی پلاستیکی را ادامه دهیم و در خلال آن ضمن تقویت مهارت شنیدار با تعدادی از لغات انگلیسی به خصوص معنی break into آشنا …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگلیسی: معنی at a rate

معني at a rate

آموزش زبان انگلیسی: معنی at a rate در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی ضمن ادامه مبحث قبلی در مورد روش ابداعی دانشمندان جهت پاکسازی آلودگی های ناشی از پلاستیک، به معنی At a rate نیر می پردازیم.   Now, in this environment, I would provide my bacteria with a …

توضیحات بیشتر »

یادگیری مکالمات شخصی ۲

یادگیری مکالمات شخصی 2

یادگیری مکالمات شخصی ۲، موضوع این قسمت از زبان علم و ادامه مطلب https://zabanelm.com/یادگیری-مکالمات-شخصی-در-انگلیسی/ هست که میخوایم به اون بپردازیم. و شامل پرسش و پاسخ هایی درباره اطلاعات شخصی و خانوادگی می شود که یادگیری آن برای آشنایی با افراد جدید، انجام کارهای اداری، پر کردن فرم های ثبت نام …

توضیحات بیشتر »

آموزش زبان انگلیسی: معنی figure out

يادگيري زبان انگليسي معني figure out

معنی figure out در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی زبان علم، قصد داریم ضمن بیان معنی figure out به مسیری که جهت از بین بردن آلودگی های پلاستیکی از محیط زیست طی شده است، بپردازیم. So, after noticing this and after learning about all of the creative ways that …

توضیحات بیشتر »

معنی put things off until the very last minute

معنی put things off until the very last minute موضوع این قسمت از زبان علم است که که میخواهیم معنی و کاربرد آن را در جملات بررسی کنیم. ایتدا یک مثال میزنیم تا متوجه موقعیت هایی که از این اصطلاح استفاده می شود بشیم. فرض کنید یک تکلیف مدرسه ای، …

توضیحات بیشتر »

معنی work up the courage در زبان انگلیسی

معنی work up the courage در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی به معنی work up the courageمی پردازیم. معنی work up the courage بر محور کلمه courage می چرخد. courage یعنی جسارت، شجاعت، جسور بودن و امثال آن و وقتی به صورت فعل ترکیبی work up the courage بیاید، …

توضیحات بیشتر »

یادگیری مکالمات شخصی در انگلیسی۱

یادگیری مکالمات شخصی در انگلیسی 1

یادگیری مکالمات شخصی در انگلیسی۱  موضوع این قسمت از زبان علم هست که میخوایم به اون بپردازیم. و شامل پرسش و پاسخ هایی درباره اطلاعات شخصی و خانوادگی می شود که یادگیری آن برای آشنایی با افراد جدید، انجام کارهای اداری، پر کردن فرم های ثبت نام و برقراری روابط …

توضیحات بیشتر »