معنی like a bat out of hell

معنی like a bat out of hell موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم. معانی به انگلیسی و فارسی: very fast and crazily خیلی سریع و دیوانه وار occurring rapidly به سرعت اتفاق می افتد moving fast سریع حرکت می کند happening without …

توضیحات بیشتر »

معنی eat like a horse

معنی eat like a horse موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان.   معنی انگلیسی و فارسی اصطلاح: to eat a lot خوردن زیاد   to have a very healthy appetite داشتن یک اشتها خیلی سالم to eat voraciously, …

توضیحات بیشتر »

معنی break up و split up

معنی break up و split up موضوع این قسمت از آموزش زبان هست که میخواهیم به معانی و کاربرد آن بپردازیم. این اصطلاح پرکاربرد به معنی بهم زدن رابطه می باشد. معانی به انگلیسی و فارسی: end a romantic relationship with someone پایان دادن یک رابطه عاشقانه با کسی end …

توضیحات بیشتر »

معنی smell a rat

معنی smell a rat  موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که می خواهیم به آن بپردازیم. این اصطلاح بسیار پرکاربرد در فیلم ها و مکالمات ،و به معنی مشکوک شدن هست. معانی انگلیسی: sense that something is not right احساس می کنید چیزی درست نیست.   suspect trickery or …

توضیحات بیشتر »

تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs

تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs  موضوع این قسمت از آموزش زبان هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این عناوین که در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شود تفاوت هایی با یکدیگر دارند که باید انهارا بدانیم. در اینجا هر یک از آن هارا به طور جدا گانه معرفی می کنیم. پس ما …

توضیحات بیشتر »

معنی pot calling the kettle black

معنی “pot calling the kettle black” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این اصطلاح به صورت تیکه به فرد مقابل گفته می شود و در مشاجره ها، بحث ها و کل کل ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. معادل این اصطلاح …

توضیحات بیشتر »

معنی kiss and makeup

معنی “kiss and makeup” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان😘💄   این اصطلاح هم در زبان انگلیسی و هم درزبان فارسی بسیار پرکاربرد است، و در فارسی بصورت اصطلاح روی هم را ببوسید کاربرد دارد.   معانی به …

توضیحات بیشتر »

معنی knock on wood (touch wood(

معنی (knock on wood (touch wood موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان🙆   معانی به انگلیسی و فارسی: tap knuckle on wood in order to avoid bad luck ضربه زدن روی چوب به منظور جلوگیری از بدشانسی said …

توضیحات بیشتر »

معنی hot potato

معنی “hot potato” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که میخواهیم معانی، کاربرد و ریشه این اصطلاح را با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشید دوستان👭   این اصطلاح به معنی عامیانه مایه دردسر، کار دشوار یا ناخوشایند، هچل و گرفتاری می باشد. معنی انگلیسی: ANY SUBJECT …

توضیحات بیشتر »

معنی tick off

معنی “tick off” موضوع این قسمت از آموزش زبان علم هست که میخواهیم به آن بپردازیم.این اصطلاح معانی زیادی دارد، و در جمله های کاربرد های مختلفی می تواند داشته باشد، و بسیار پر کاربرد است. معنی به انگلیسی و فارسی: to make a mark next to items on a …

توضیحات بیشتر »