بایگانی برچسب: تقویت مهارت شنیداری

معنی to man the castle

معنی to man the castle

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی to man the castle می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از ارائه معنی to man the castle لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن گفته شود. …

توضیحات بیشتر »

معنی call به همراه مثال

معنی call به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی call می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. در زبان انگلیسی، فعل call در اکثر مواقع به معنای تلفن زدن، صدا کردن، نام گذاری کردن و درخواست کردن، …

توضیحات بیشتر »

معنی call the banners و کاربرد آن

معنی call the banners

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی call the banners می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از اینکه معنای call the banners را بگوییم، لازم است ترجمه کلمات تشکیل دهنده ی این اصطلاح …

توضیحات بیشتر »

معنی claim به همراه مثال کاربردی

معنی claim

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی claim می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  یک معنی claim یعنی بیان مطلبی که صحیح بودن آن تایید نشده است. ادعا کردن برای اینکه با کاربرد claim …

توضیحات بیشتر »

معنی you’re a man

معنی you're a man

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی you’re a man می پردازیم.  جمله  you’re a man همان you are a man است. که فعل are مخفف شده است. ترجمه تحت اللفظی این جمله یعنی شما یک مرد هستید. که با معنی دقیق آن شباهت …

توضیحات بیشتر »

معنی lurk در زبان انگلیسی همراه با مثال

معنی lurk در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی lurk می پردازیم. کلمه lurk که نحوه تلفظ آن و موقعیت کاربردی آن را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید، یعنی مخفی شدن در جایی با قصد و نیت آسیب زدن. مثلا وقتی یک دزد در جایی …

توضیحات بیشتر »

معنی I bet

معنی I bet

معنی I bet یعنی شرط می بندم که. ترجمه bet یعنی شرط گذاشتن. I bet زمانی استفاده می شود که از یک موضوع مطمئن هستیم و لذا برای به کرسی نشاندن حرف خود با اطمینان خاطر با اطرافیان که نظری مخالف نظر ما دارند، با آنها شرط بندی می کنیم …

توضیحات بیشتر »

معنی flirt

معنی flirt

معنی flirt یعنی عشوه کردن، ناز کردن. معنی flirt در انگلیسی flirt to behave as if attracted to someone, although not seriously: Christina was flirting with just about every man in the room. He’s a compulsive flirt. to behave as if you are interested in someone, in a not serious …

توضیحات بیشتر »

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone یعنی معرفی کردن شما به یک نفر.  وقتی می خواهند یک نفر تازه وارد در یک جمع را معرفی کنند، از این جمله استفاده می کنند. ساختار گرامری این عبارت به صورت زیر است: introduce (someone) to (someone) حالت واضحتر ساختار فوق به صورت …

توضیحات بیشتر »