بایگانی برچسب: زبان علم

معنی I bet

معنی I bet

معنی I bet یعنی شرط می بندم که. ترجمه bet یعنی شرط گذاشتن. I bet زمانی استفاده می شود که از یک موضوع مطمئن هستیم و لذا برای به کرسی نشاندن حرف خود با اطمینان خاطر با اطرافیان که نظری مخالف نظر ما دارند، با آنها شرط بندی می کنیم …

توضیحات بیشتر »

معنی flirt

معنی flirt

معنی flirt یعنی عشوه کردن، ناز کردن. معنی flirt در انگلیسی flirt to behave as if attracted to someone, although not seriously: Christina was flirting with just about every man in the room. He’s a compulsive flirt. to behave as if you are interested in someone, in a not serious …

توضیحات بیشتر »

معنی come back

معنی come back

معنی come back یعنی برگشتن. البته معنی این عبارت به بافت جمله هم بستگی دارد. کلمه back در افعال معمولا آن فعل را معکوس می کند. مثلا ترجمه give می شود دادن  give back یعنی پس دادن. در اینجا هم come یعنی آمدن و come back یعنی برگشتن.

توضیحات بیشتر »

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone یعنی معرفی کردن شما به یک نفر.  وقتی می خواهند یک نفر تازه وارد در یک جمع را معرفی کنند، از این جمله استفاده می کنند. ساختار گرامری این عبارت به صورت زیر است: introduce (someone) to (someone) حالت واضحتر ساختار فوق به صورت …

توضیحات بیشتر »

معنی look phenomenal

معنی look phenomenal

معنی look phenomenal یعنی جذاب به نظر رسیدن. زیبا به نظر رسیدن. ترجمه phenomenal یعنی چیزی که خیلی عالی و منحصر به فرد است. و وقتی با look همراه شود، عالی به نظر رسیدن، جذاب به نظر رسیدن معنا می دهد. معنی look phenomenal در انگلیسی look phenomenal it looks …

توضیحات بیشتر »

معنی here you go

معنی here you go

معنی here you go یعنی بفرمایید. وقتی می خواهند چیزی را به کسی بدهند، دو دسته به او می دهند و می گویند here you go. یعنی بفرمایید. اگر می خواهید با نحوه تلفظ و موقعیت کاربردی این اصطلاح آشنا شوید و به تقویت مهارت شنیداری کمک کنید، اینجا کلیک …

توضیحات بیشتر »

معنی I have a dream

معنی I have a dream

معنی I have a dream یعنی خواب دیدم. have a dream یعنی خواب دیدن، رویا دیدن. dream یعنی رویا. برای اینکه با موقعیت کاربردی این فعل در بافت زندگی روزمره آشنا شوید، به کلیپ زیر نگاه کنید. در کلیپ زیر افسر پلیس می خواهد خانم راننده را به خاطر تخلف …

توضیحات بیشتر »

معنی ۱۰ and 2 o’clock position

معنی 10 and 2 o'clock position

معنی ۱۰ and 2 o’clock position یعنی موقعیت ساعت ۱۰ و ۲٫ یا ساعت ۱۰ دقیقه مانده به ۲٫ این پوزیشن به نحوه گرفتن فرمان اتومبیل اشاره دارد که شبیه گرفتن فرمان ماشین توسط افراد ناشی است. حالت صحیح گرفتن فرمان در حین رانندگی موقعیت ساعت ۹ و ۳ است …

توضیحات بیشتر »