خانه / بایگانی برچسب: یادگیری زبان انگلیسی

بایگانی برچسب: یادگیری زبان انگلیسی

معنی slip of the tongue

معنی “slip of tongue” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: a mistake in speech (or writing) اشتباه در سخنرانی (یا گفتن) an error in speaking in which the …

توضیحات بیشتر »

in touch معنی

 in touch  موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to remain in contact with someone, especially when separated by time or distance در ارتباط با کسی باقی ماندن بخصوص …

توضیحات بیشتر »

معنی drop by

معنی “drop by” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: an informal visit یک دیدار غیر رسمی an unexpected visit یک دیدار غیر منتظره call on تماس بگیر go …

توضیحات بیشتر »

معنی come over

معنی “come over” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to go to someone else’s house رفتن به خانه کسی to visit somewhere for a short period بازدید از …

توضیحات بیشتر »

معنی from pillar to post

معنی “from pillar to post” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: to move from one place to another with no purpose and direction حرکت از یک مکان به …

توضیحات بیشتر »

معنی ups and downs

معنی “ups and downs” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: good times and bad times بالا و پایین زندگی a sequence of good and bad happenings تناوبی از …

توضیحات بیشتر »

معنی count on

معنی “count on” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: it means that you are able to depend on somebody or something به این معنی است که شما می …

توضیحات بیشتر »