خانه / بایگانی برچسب: courage

بایگانی برچسب: courage

معنی work up the courage در زبان انگلیسی

معنی work up the courage در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی به معنی work up the courageمی پردازیم. معنی work up the courage بر محور کلمه courage می چرخد. courage یعنی جسارت، شجاعت، جسور بودن و امثال آن و وقتی به صورت فعل ترکیبی work up the courage بیاید، …

توضیحات بیشتر »