معنای quite و نحوه کاربرد آن(قسمت ۱)

معنای Quite بسته به نحوه استفاده از آن و ساختار گرامری متفاوت است. Quite یک نوع قید است که معنای آن بسیار شبیه very است. اما میزان شدت و تاکید آن کمتر از very  است. در زیر ساختارهای گرامری استفاده از این کلمه ذکر شده است.

۱- “صفت + quite”: اگر از این قید به همراه یک صفت استفاده کنید، می گویید: “quite………”

مانند:

I’m quite hungry.

I’ve been quite busy this week. I hope things are not so busy next week.

The two situations are quite different.

The colours almost match but not quite.

I enjoyed her new book though it’s not quite as good as her last one.

UK formal Are you quite sure you want to go?

Quite honestly/frankly, the thought of it terrified me.

 

۲- not quite: در مواقعی به کار برده می شود که شما در مورد موضوعی اطمینان قطعی ندارید.

I don’t quite know what to say.

I didn’t quite catch what he said.

 

۳-quite در مواقعی که شما سر موضوعی با شخصی توافق دارید نیز به کار می رود. مثلا:

“You’d think he could spare some money – he’s not exactly poor.” “Quite.”

 

۴-quite a/some sth: جهت تاکید بر میزان یا مقدار چیزی ، یا وقتی می خواهید بگویید که شخص یا چیزی جالب، اثرگذار یا غیر معمول است به کار می رود:

They have been working on this for quite some time.

That’s quite a beard you’ve grown, young man!

مثالهای دیگر از نحوه کاربرد quite  در جمله:

You’ve made yourposition quite clear .

If you comparehouse prices in the two areas, it’s quite amazing how different they are.

I’m not quite surehow to get there – I’d better consult a map.

She always covetedpower but never quite achieved

نکات گرامری در کاربرد quite:

۱-quiet و quite دو معنای متفاوت دارند، از لحاظ شکل نوشتاری و تلفظی با یکدیگر تفاوت دارند و معانی متفاوتی نیز دارند:

Quiet /kwaɪət/

 quite /kwaɪt/

Quiet صفتی است که به معنای خیلی کم حرف یا کم سروصدا بودن یا فعالیت و هیجان کم داشتن است.

The children are very quiet. I wonder what they’re doing? Shall I go and see?

It’s a very quiet, peaceful village and we love living there.

اما بر خلاف Quiet، Quite یک قید است که معمولا به معنای اندک یا زیاد اما نه به خیلی تمام و کمال است.

I’ve been quite busy this week. I hope things are not so busy next week.

۲-quite یک قید درجه ای است که بسته به کلمه دنباله آن دارای دو معنا می باشد: ” اندکی یا در حد متوسط، نه خیلی” و ” خیلی، کاملا یا کلا”…

He had been quite good at drawing when he was at school. (OK, moderately good but not outstanding)

They were quite excited about moving to a new place. (a little excited)

Her life is quite different since she moved.(completely different)

I remembered the house quite clearly now that I was walking towards it. (completely clearly)

۳-quite+ صفات و قیود درجه ای: وقتی از quite به همراه صفات یا قیود درجه ای استفاده می کنید، معمولا به معنای “اندکی یا در حد متوسط اما نه خیلی زیاد است” که با “rather” یا “fairly” معنای مشابهی دارد.

That shirt makes you look quite smart. (+ adjective)

She comes to visit you quite often, doesn’t she? (+ frequency adverb)

He walked quite fast until they were out of sight. (+ adverb)

۴-quite+ صفات و قیود غیر درجه ای: وقتی که از quite به همراه صفات و قیود غیردرجه ای(یک صفت یا قید افراطی که در دو قطب حداقل یا حداکثر است مثل right-wrong)، معمولا به معنای “very” ، “totally”،”completely” است.

The scenery was quite incredible.

are you quite certain about this?

Helen had said the food was awful here. She was quite right.

Steve Jobs, the chairman of Pixar, is quite obviously fond of computers.

۵-quite+ اسامی: ما می توانیم از quite جهت تاکید یا بیان اهمیت بیشتر به صورت “quite a …….” یا “quite an……..” استفاده کنیم.

There’s quite a collectionof toothbrushes in the bathroom.

this is quite a different problem.

There was quite a crowd at the party.

It makes quite a difference when the wind isn’t blowing.

وقتی که از ساختار quite + a/an + adjective + noun استفاده می کنیم، معنای آن مشابه “اندک یا زیاد اما نه خیلی تمام و کمال” است.

It’s quite a big company. Around 200 staff.

It’s quite a good book. (It’s rather good but not excellent.)

 

ادامه نحوه کاربرد Quite در درس بعدی ارائه خواهد شد.

 

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی promise به فارسی

معنی promise به فارسی در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی promise می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + هفده =