معنی human population : آموزش زبان انگلیسی

معنی human population : آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معنی human population آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی به صورت متن انگلیسی همراه فایل صوتی و ترجمه فارسی آن ارائه می شود.

برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی، ابتدا یکبار به فایل صوتی گوش کنید و سپس دوباره همزمان با گوش دادن به فایل صوتی، به متن انگلیسی آن نگاه کنید. و در پایان برای افزایش دامنه لغات انگلیسی خود به معانی هر کلمه که در پایین صفحه قرار داد شده است، نگاه کنید.

 

And collectively, they weigh more than the human population and they photosynthesize as much as all of the crops on land. They’re incredibly important in the global ocean. So over the years, as we were studying them and found how abundant they were, we thought, hmm, this is really strange. How can a single species be so abundant across so many different habitats?

و در مجموع، وزنشان بیشتر از وزن تمام انسان‌ها است و آنها به اندازه کل گیاهان روی زمین فتوسنتز می‌کنند. آنها در اقیانوس جهانی فوق‌العاده مهم هستند. در نتیجه در طول سال‌ها، همانطور که آنها را مطالعه کردیم و متوجه شدیم که چقدر فراوان بودند، فکر کردیم، این واقعا عجیب است. چگونه یک گونه تنها می‌تواند در بسیاری از زیستگاه‌های مختلف اینقدر فراوان باشد؟

 And as we isolated more into culture, we learned that they are different ecotypes. There are some that are adapted to the high-light intensities in the surface water, and there are some that are adapted to the low light in the deep ocean. In fact, those cells that live in the bottom of the sunlight zone are the most efficient photosynthesizers of any known cell. And then we learned that there are some strains that grow optimally along the equator, where there are higher temperatures, and some that do better at the cooler temperatures as you go north and south.

 همانطور که محیط کشت آنها را بیشتر ایزوله کردیم، آموختیم که آنها اکوتیپ‌های مختلفی هستند. برخی از آنها به نور بسیار زیاد سازگار شده‌اند در سطح آب، و برخی از آن‌ها به نور کم در اعماق اقیانوس سازگاری پیدا کردند. در واقع، آن سلول‌هایی که پایین‌تر از مرز نور خورشید زندگی می‌کنند از تمام سلول‌های شناخته شده در فتوسنتز کارآمدتر هستند. و بعد آموختیم که گونه‌هایی وجود دارند که در امتداد خط استوا رشد می‌کنند، در جایی که درجه حرارت بالاتر است، و برخی از آنها که در دماهای سردتر بهتر عمل می‌کنند به شمال و جنوب می‌روند.

ترجمه انگلیسی به انگلیسی ترجمه فارسی
معنی collectively
in a collective manner
در مجموع
معنی weigh 
to measure the heaviness of an object
وزن داشتن
معنی human population جمعیت انسانها
معنی photosynthesize
the process by which a plant uses the energy from the light of the sun to produce its own food
فتوسنتز کردن
معنی crop
harvest, produce
محصول
معنی global ocean اقیانوس جهانی
معنی abundant
plentiful, copious
فراوان
معنی strange
odd, unusual, peculiar
عجیب
معنی species گونه ها
معنی culture
cultivation
کشت
معنی ecotype
the type or race of a plant or animal that has adapted to live in particular local conditions
اکوتایپ
معنی adapt
to change something to suit different conditions or uses
تطابق یافتن، سازگار شدن
معنی intensity
quality of being intense
شدت
معنی surface water
water source located above the surface of the ground
سطح آب
معنی efficient
ffective, done without waste
کارآمد، پربازده
معنی optimally
in an optimal form
به طور بهینه
معنی equator
an imaginary line drawn around the middle of the Earth an equal distance from the North Pole and the South Pole
خط استوا
معنی north
direction opposite south on the compass
شمال
معنی south
direction opposite north on the compass
جنوب

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + پنج =