معنی add insult to injury
معنی add insult to injury

معنی add insult to injury

در این درس از آموزش زبان انگلیسی، به آموزش معنی add insult to injury می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی اصطلاح to add insult to injury به اینصورت است: اضافه کردن(add)، توهین یا تحقیر(insult) به(to) آسیب، مصدومیت(injury) است. که به طور مختصر یعنی تشدید آسیب از طریق توهین کردن است. معنای واقعی اصطلاح to add insult to injury به معنای تحت اللفظی آن نزدیک است. که نزدیکتری معادل آن “نمک به زخم دیگری پاشیدن است”. وقتی یک وضعیت را از وضعیت فعلی بدتر می کنیم، چه از طریق نمک روی زخم پاشیدن و چه از طریق بنزین روی آتش ریختن، در واقع add insult to injury صورت می گیرد.

اصطلاح add insult to injury یک اصطلاح قدیمی است که از حکایات فردی به نام آئسپو گرفته شده است. عنوان این حکایت ” مرد کچل و پشه است”. یک پشه سر مرد کچل را نیش می زند. مرد کچل می خواهد آن را بکشد، اما به جای کشتن پشه، دست خودش خیلی محکم به سرش می خورد و باعث آسیب خودش می شود. پشه در حین فرار به مرد کچل می خندد و می گوید:” تو می خواستی با مرگ انتقام نیش مرا بگیری؛ اما ببین با خودت چه کردی، چه کسی بر زخم تو نمک پاشید؟”  نتیجه اخلاقی این حکایت این است که کینه، به کینه جو صدمه می زند. اصطلاح add insult to injury اولین بار در نیمه قرن هجدهم در زبان انگلیسی ظاهر شد.

 

  • to make a bad situation worse

  • to further hurt the feelings of someone who has already been hurt

  • to worsen an unfavorable or uncomfortable situation

  • to add to a loss with mockery or indignity

  • add fuel to the fire

در اینجا تعدادی نمونه جهت آشنایی با نحوه استفاده از این اصطلاح آورده می شود. تا با تعدادی از روشهای نمک ریختن روی زخم دیگران(add insult to injury) آشنا شوید.

The company rejected his application for a job, and to add insult to injury, refused to pay his expenses.

I was already getting late for work stuck in the traffic, and to add insult to injury, I was stopped by the police for speeding.

First, the bathroom flooded, and then, to add insult to injury, a tap started leaking.

First, they lost the match, and then, to add insult to injury, one of players was suspended for cheating.

Not only did the club stop the team from playing, they also took away their equipment – that’s adding insult to injury.

They were already stranded in the middle of nowhere without any conveyance, then, to add insult to injury, it started to rain.

His brothers not only sold off all his property, but, to add insult to injury, they refused to pay him anything from the proceeds.

همانطور که در مثالهای بالا ملاحظه می فرمایید، امتناع از پرداخت هزینه ها درکنار رد درخواست استخدام، توقیف اتومبیل از طرف پلیس درکنار گیر کردن در ترافیک، باخت مسابقه در کنار تعلیق یکی از بازیکنان به خاطر تقلب، جلوگیری از بازی  در کنار گرفتن وسایل همراه بازیکنان، تعدادی از روشهایی است که به وسیله آن می توان بر زخم دیگری نمک (add insult to injury) پاشید.

مطلب پیشنهادی

معنی روانشناسی در انگلیسی

معنی روانشناسی به انگلیسی

معنی روانشناسی در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

یک دیدگاه

  1. عالی. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *