معنی engage in و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی
معنی engage in و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی engage in و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، می خواهیم در قالب یک متن علمی، معنی engage in را یاد بگیریم و با ارائه فایل صوتی این متن، همزمان به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی بپردازیم.

در متن علمی زیر معنی engage in را خواهید آموخت. این متن در مورد پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر بازار کار می باشد. خانم Liz Reynolds چهار پیامدی که ناشی از بیماری کرونا است ذکر می کند که در چهار قسمت یکی یکی آنها را بررسی می کنیم.

اولین پیامد بیماری کرونا بر بازار کار، Telepresence است. که معنی آن در این متن توضیح داده شده است.

Telepresence is simply when a worker can do a certain job without having to be in the same place where the actual work is being done to make it safer.

هر چند در شرایط معمول Telepresence در شغلهای خطرناک که احتمال آسیب جانی به انسان زیاد است، تاکنون استفاده می شده است. اما در شرایط ناشی از کرونا این وضعیت تشدید شده است؛ چرا که برای کنترل بیماری کرونا یکی از نکات مهم social distancing(فاصله گذاری اجتماعی) است و دورکاری یا Telepresence در این راستا کمک کننده است. در فاصله گذاری اجتماعی هم افراد باید از engage in شدن در بسیاری از فعالیتها مانند مسافرت های غیرضروری از جمله مسافرت های کاری در مشاغلی که به صورت دورکاری امکان انجام دارند، خودداری کنند. برای آشنایی کامل به تاثیر کرونا بر دورکاری،متن را بخوانید و فایل صوتی آن را گوش کنید.

 

برای یادگیری معنی engage in ، نحوه تلفظ آن و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی ، فایل صوتی زیر را یکبار بدون نگاه کردن به متن گوش کنید و سعی کنید مطالب مهم آن را درک کنید.

برای یادگیری معنی engage in ، نحوه تلفظ آن و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی ،فایل صوتی زیر را دوباره همراه با نگاه کردن به متن گوش کنید و سعی کنید نحوه تلفظ کلمات را تمرین و تکرار کنید.

Four consequences for the labor market of the COVID pandemic according to Liz Reynolds of MIT. First, there will be more telepresence. Telepresence is simply when a worker can do a certain job without having to be in the same place where the actual work is being done to make it safer. So for example, Liz says, think of the unmanned submarines that are now being used to scan the bottom of the ocean floor so that humans don’t have to be there or machines that do things in space or robots that can diffuse landmines.

– That’s true telepresence, you know, where you’re not putting humans in there, but you are bringing robotics to do the work that humans can’t do because they’re under very constrained circumstances.

– And in the time of COVID, telepresence just means doing things remotely to make social distancing easier. And the trend that is probably the most obvious right now is simply that a lot of high-skilled office workers have shifted to doing their jobs from home during the pandemic. And at least some companies are probably going to let them keep doing that, maybe permanently. It, after all, saves companies money on office space. And if that is the case, it could end up having a big consequence for other workers – the workers that provide services every day to all the people who do go to work in offices.

-And, in fact, what happens is we now are not going into the office. We’re not engaged in business travel. We’re not going to the doctor’s office. And that has this ripple effect. So it means that there are fewer people cleaning buildings or providing security, fewer people working in hotels or restaurants, taxis and ride hailing – all of that.

– Suddenly, the demand for these jobs has collapsed, and wages for these jobs had already been growing only really slowly for the last few decades. But at least the jobs existed. Now they don’t. So if the increase in telepresence remains after the COVID crisis, that’s kind of a double whammy for these workers.

برای یادگیری معنی engage in ، نحوه تلفظ آن و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی و همچنین درک مفاهیم کامل متن بالا، فایل صوتی را یکبار دیگر همراه با نگاه کردن به متن و معانی کلمات انگلیسی متن که در زیر آمده است، گوش کنید.

فهرست کلمات معنی فارسی معنی انگلیسی به انگلیسی
معنی labor market بازار کار the supply of people in a particular country or area who are able and willing to work
معنی COVID pandemic همه گیری کوید(ویروس کرونا)
معنی telepresence دور کاری، انجام وظایف شغلی در منزل یا محل دیگری غیر از محل کار the use of virtual reality technology, esp. for remote control of machinery or for apparent participation in distant events
معنی unmanned بدون سرنشین lacking a human crew, lacking human operators
معنی diffuse  منتشر کردن spread in many directions
معنی landmine مواد انفجاری معادن که در زیر زمین و در دل کوه ها گذاشته می شوند. a bomb hidden in the ground that explodes when someone walks or drives over it
معنی constrained کنترل شده، محدود شده not natural; forced or too controlled
معنی remotely از راه دور far away in distance, time or relation
معنی social distancing فاصله گذاری اجتماعی
معنی if that is the case در این صورت
معنی engage in مشغول شدن، اشتغال به انجام کاری. این اصطلاح بیشتر در موقعیتهای رقابتی می رود. دو رقیب در یک فعالیت engage in هستند occupied with; got into, got involved with, to take part in a particular activity, especially one that involves competing with other people or talking to them; To take part, or to become involved
معنی ripple effect اثرات منتشر شونده، اثرات گسترده when one event produces effects which spread and produce further effects, etc:
معنی ride hailing درخواست تاکسی

used for or involved in the activity of asking for a car and driver to come immediately and take you somewhere

معنی double whammy اتفاقات ناخوشایندی که به طور همزمان رخ می دهند و باعث مشکلاتی برای یک فرد یا جامعه می شود. مثل مشکلاتی که ویروس کرونا در زندگی مردم ایجاد کرد. two or three unpleasant things that happen at or around the same time and cause problems or difficulties for someone or for people in general

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =