معنی promise به فارسی

معنی promise به فارسی

در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی promise می پردازیم و نحوه کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازیم.  promise در زبان انگلیسی به دو صورت اسم و فعل به کار می رود که معنی اصلی آن در حالت فعلی یعنی قول دادن. و در حالت اسمی یعنی قول، وعده.

 

ساختار promise در جملات انگلیسی و  معانی آن

 وقتی Promise همراه با فعل make به کار رود، ساختار آن به صورت زیر می باشد:

make a promise   یعنی قول دادن.

اگر بخواهیم بگوییم که سر قول هستم از فعل keep با ساختار زیر استفاده می کنیم.

keep a promise  یعنی عمل کردن به قول، بودن سر قول.

اگر بخواهیم “زیر قول زدن” را بیان کنیم از فعل break استفاده می کنیم که به صورت زیر استفاده می شود:

break a promise  یعنی زیرقول زدن، بدقولی کردن

اگر این کلمه به صورت ساختار promise to be good به کار رود به معنی انتظار  یا یک احتمال و پیش بینی است که ماهیت آن با صفتی که در ادامه می آید تعیین می شود.

معانی دیگر promise به فارسی

 

معنی promise به انگلیسی همراه با مثالهای کاربردی

 

promise: to tell someone that you will certainly do something

He promised faithfully to call me every week.

The government have promised that they’ll reduce taxes.

Promise me (that) you won’t tell him.

I’ll look for some while I’m at the shops but I’m not promising anything.

Can I have that book back when you’ve finished because I’ve promised it (= I have said I will give it) to Sara.

Her parents promised her a new car if she passed her exams.

I’ve promised myself a long bath when I get through all this work.

“I’ll come round and see you every day,” she promised.

“I won’t do anything dangerous.” “You promise?” “I promise.”

“I won’t have time to take you shopping this afternoon.” “But you promised!”

“But listen, you must promise never to tell anyone.” “I promise.”

You have to stand up in court and promise to tell ‘the truth, the whole truth and nothing but the truth’.

I gave him my number and he promised to call me.

I promised the babysitter that we’d be home by midnight.

She’s been promising to pay back the money for six months, but I reckon she’s just stringing me along.

promise to be good, exciting, etc.: If something promises to be good, exciting, etc. it is expected to be good, exciting, etc.:

It promises to be a really exciting game.

promise:the act of saying that you will certainly do something:

I’ll put my things away tonight – and that’s a promise!

I’ll try to get back in time, but I’m not making any promises.


keep/break a promise:
to do/not do what you said that you would do:

If I make a promise, I like to keep it.

معنی promise به فارسی

مطلب پیشنهادی

معنی روانشناسی در انگلیسی

معنی روانشناسی به انگلیسی

معنی روانشناسی در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *