معنی rise and shine
معنی rise and shine

معنی rise and shine : تقویت مهارت شنیداری

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی rise and shine می پردازیم و با ارائه یک فایل ویدیویی حاوی یک مکالمه دو نفره، به تقویت مهارت شنیداری شما کمک خواهیم کردم. مطابق معمول ابتدا از ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح شروع می کنیم.

rise یعنی برخاستن، بالاآمدن خورشید

shine یعنی درخشیدن، پرتو افکندن

معنی rise and shine به فارسی

با توجه به ترجمه تحت اللفظی معنی rise and shine می شود برخاستن و درخشیدن خورشید. اما این معنا، مدنظر انگلیسی زبان ها نیست. بلکه این اصطلاح کنایه است به اینکه الان زمان بیدار شدن است.

اگر کسی تا لنگه ظهر خوابیده باشد به کنایه به او می گویند rise and shine. یعنی “بلند شو و از رختخواب بیا بیرون”.

برای اینکه بهتر معنای rise and shine را متوجه شوید به ویدیوی زیر نگاه کنید و بر قطعه زیر تمرکز نمایید:

A-Bob, I’m sleeping. What time is it?

B-It’s 8 am. It’s time to rise and shine.

A-8 am. Huh, Oh no. I’ll be late for work.

B-No, no, no. Today’s Saturday. You do not have to work today.

در مکالمه بالا، نفر اول می پرسد ساعت چند است و نفر دوم جواب می دهد که ساعت ۸ است. الان وقت بیدارشدن است. که نفر اول نگران می شود که کارش دیر شده است و نفر دوم هم می گوید امروز شنبه است و همه جا تعطیل است.

پس با توجه به توضیحات داده شده معنیrise and shine یعنی وقت بیدارشدن، وقت بلند شدن از رختخواب.

معنی rise and shine به انگلیسی به همراه مثال:

rise and shine: said to tell someone to wake up and get out of bed:

Wakey wakey, rise and shine!

to ask someone to wake up and become active in the daily chores

wake up with smile

getting out of the bed and starting the day

leave the bed and start the routine with energy

To wake up positively

To get up and do something nicely
To ask someone to get out of bed
To get someone to wake up
To wake someone up gently and positively

The sun is up, rise and shine!

My mother would always start the day positively. “Rise and shine” she would always say.

When you rise and shine to me every day, it starts my day positively.

“It is quarter past nine, rise and shine”, this was one of the dialogues in the musical that I went to see with my husband.

It is already 8 ‘o’ clock, rise and shine you two!

Hey, Carl you are still sleeping, come one rise and shine, we have to go to the long drive today.

I am so inspired by my Grandfather, he about 80 years old and still he rise and shine everyday.

I am so lazy, I don’t need to rise and shine, please let me sleep little more.

Rise and shine for today is a new day and a new beginning.

I am not going to rise and shine no matter how much you ask me to.

“Rise and shine, it is a great morning!” my mother would always wake me up saying this.

I asked my husband to rise and shine when he was sleeping until 10 am and was about to miss his office.

My husband always wakes me up saying “rise and shine”!

The rise and shine of my children is not as pretty since they both are apparently in love with their blankets.

مطلب پیشنهادی

معنی روانشناسی در انگلیسی

معنی روانشناسی به انگلیسی

معنی روانشناسی در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *