نحوه سوالی کردن جملات انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به نحوه سوالی کردن جملات انگلیسی می پردازیم. به طور خلاصه بگوییم که اگر جمله شما دارای افعال ریشه to be هستند. می توان با جابجا کردن فعل و فاعل جمله را سوال کرد.

حالا ممکن است این سوال را بپرسید که افعال دارای ریشه to be چه افعالی هستند. to be یعنی “بودن” و افعال ریشه to be هم معنای بودن را یا در زمان حال یا در زمان گذشته می دهند که این افعال  عبارتند از: am-is-are-was-were  که ترجمه آنها به ترتیب از این قرار است: “هستم(am)، هست(is)، هستند(are)، بود(was)، بودند(were).”

مثلا جمله زیر را در نظر بگیرید:

He is a teacher.

جمله بالا وقتی سوالی می شود جای فعل و فاعل تغییر می کند و به اینصورت در می آید. فعل اول می آید و بعد از آن فاعل می آید.

Is he a teacher?

قاعده بالا در مورد افعال معین مثل can, could, should, shall, will, would  هم به کار می رود.

اما اگر فعل جمله از نوع افعال دو دسته بالا نباشد مثلا see, think, call و تعداد بی شمار فعل دیگر بیاید در این صورت با توجه به زمان فعل جمله و ضمیر فاعلی do, does, did می آید.

مثلا جمله زیر را در نظر بگیرید.

I call back you 10 minutes later.

:جمله بالا به صورت زیر سوالی می شود:

Do I call back you 10 minutes later?

مطلب پیشنهادی

معنی sort of در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیس در زبان علم، به معنی sort of می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.