...

اصطلاحات ترکیبی

تفاوت sort of و kind of

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم می خواهیم به تفاوت sort of و kind of بپردازیم. قبل از اینکه تفاوت این ها را توضیح دهیم. لازم است بدانید که اینها هم معنی هستند ومی توانید آنها را به جای هم استفاده کنید.  یعنی بین این دو …

توضیحات بیشتر »

معنی if I recall correctly

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی if I recall correctly آشنا می شویم و یاد می گیریم که در چه جاهایی از این جمله واره استفاده می شود. وقتی می خواهیم پاسخ سوالی را بدهیم که از جواب آن مطمئن نیستیم از if I …

توضیحات بیشتر »

معنی remember if و کاربرد آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی remember if و موقعیت استفاده از آن می پردازیم. اول از همه به ترجمه تحت اللفظی این عبارت می پردازیم: remember یعنی به خاطر آوردن. if یعنی اگر ترجمه تحت اللفظی remember if می شود: “به خاطر …

توضیحات بیشتر »

معنی carry over همراه با تلفظ و کاربرد

معنی carry over

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی carry over به همراه شنیدن نحوه تلفظ این اصطلاح که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند و کاربرد آن را در قالب مثال و جمله یاد می گیریم. اصطلاح carry over از قعل Carry …

توضیحات بیشتر »

معنی on the side در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی on the side در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آن می پردازیم. توجه به تلفظ کلمات و اصطلاحات به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند. به خصوص در محاورات انگلیسی زبان ها، کلمات تشکیل دهنده …

توضیحات بیشتر »

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

مسابقه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

مسابقه مقاله نویسی در زبان انگلیسی : essay writing contest ترجمه هر یک از کلمات در عبارت بالا به صورت زیر می باشد: contest : مسابقه writing: نوشتن essay: مقاله البته به این نکته توجه داشته باشید که در انگلیسی article هم به معنای مقاله می باشد. ولی بین essay …

توضیحات بیشتر »

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی full-grown می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی full-grown یعنی کاملا رشد یافته، بالغ، رشید. کلمه full وقتی قبل از یک اسم یا صفت بیاید، کاملترین حالت …

توضیحات بیشتر »

معنی account for

معنی account for

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی account for می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای account for با ترجمه تحت اللفظی کلمات تشکیل دهنده ی آن مشخص می شود.  account یعنی گزارش for …

توضیحات بیشتر »