اصطلاحات ترکیبی

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

مسابقه مقاله نویسی به زبان انگلیسی

مسابقه مقاله نویسی در زبان انگلیسی : essay writing contest ترجمه هر یک از کلمات در عبارت بالا به صورت زیر می باشد: contest : مسابقه writing: نوشتن essay: مقاله البته به این نکته توجه داشته باشید که در انگلیسی article هم به معنای مقاله می باشد. ولی بین essay …

توضیحات بیشتر »

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

معنی full-grown همراه با توضیحات و مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی full-grown می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی full-grown یعنی کاملا رشد یافته، بالغ، رشید. کلمه full وقتی قبل از یک اسم یا صفت بیاید، کاملترین حالت …

توضیحات بیشتر »

معنی account for

معنی account for

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی account for می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای account for با ترجمه تحت اللفظی کلمات تشکیل دهنده ی آن مشخص می شود.  account یعنی گزارش for …

توضیحات بیشتر »

معنی there’s no sense

معنی there's no sense

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی there’s no sense می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  عبارت there’s no sense در اصل there is no sense است. این عبارت شکل قدیمی این جمله است …

توضیحات بیشتر »

معنی retreat و کاربرد آن در زبان انگلیسی

معنی retreat

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی retreat می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. کلمه retreat دارای دو بخش است. re+treat  کلمه retreat با اضافه کردن پیشوند re به فعل treat تشکیل شده است.  …

توضیحات بیشتر »

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone

معنی to introduce you to someone یعنی معرفی کردن شما به یک نفر.  وقتی می خواهند یک نفر تازه وارد در یک جمع را معرفی کنند، از این جمله استفاده می کنند. ساختار گرامری این عبارت به صورت زیر است: introduce (someone) to (someone) حالت واضحتر ساختار فوق به صورت …

توضیحات بیشتر »

معنی look phenomenal

معنی look phenomenal

معنی look phenomenal یعنی جذاب به نظر رسیدن. زیبا به نظر رسیدن. ترجمه phenomenal یعنی چیزی که خیلی عالی و منحصر به فرد است. و وقتی با look همراه شود، عالی به نظر رسیدن، جذاب به نظر رسیدن معنا می دهد. معنی look phenomenal در انگلیسی look phenomenal it looks …

توضیحات بیشتر »

معنی ۱۰ and 2 o’clock position

معنی 10 and 2 o'clock position

معنی ۱۰ and 2 o’clock position یعنی موقعیت ساعت ۱۰ و ۲٫ یا ساعت ۱۰ دقیقه مانده به ۲٫ این پوزیشن به نحوه گرفتن فرمان اتومبیل اشاره دارد که شبیه گرفتن فرمان ماشین توسط افراد ناشی است. حالت صحیح گرفتن فرمان در حین رانندگی موقعیت ساعت ۹ و ۳ است …

توضیحات بیشتر »