جملات معروف

معنی whatever they want

معنی whatever they want

  در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی whatever they want می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از اینکه معنی whatever they want گفته شود لازم است برای درک بهتر معنای این عبارت، …

توضیحات بیشتر »

معنی I have a dream

معنی I have a dream

معنی I have a dream یعنی خواب دیدم. have a dream یعنی خواب دیدن، رویا دیدن. dream یعنی رویا. برای اینکه با موقعیت کاربردی این فعل در بافت زندگی روزمره آشنا شوید، به کلیپ زیر نگاه کنید. در کلیپ زیر افسر پلیس می خواهد خانم راننده را به خاطر تخلف …

توضیحات بیشتر »

معنی I bet you are a

معنی I bet you are a

معنی I bet you are a یعنی شرط می بندم که شما یک….. باشید(هستید). I bet زمانی استفاده می کنیم که در مورد چیزی مطمئن هستیم، اما دیگران در مورد آن مطلب اطلاع کافی ندارند. وقتی جمله ای می گویم که فعل و فاعل آن I bet است یعنی داریم …

توضیحات بیشتر »

معنی get right on

معنی get right on

معنی get right on یعنی سریع انجام دادن یک کار. چسبیدن به یک کار و انجام سریع آن. توجه: از اصطلاح get right on در موقعیتی استفاده می شود که نیاز به انجام یک کار فوری باشد. مثل نجات جان کسی. یا فرار کردن از یک موقعیت خطرناک و غیر. …

توضیحات بیشتر »

معنی switch places with someone

معنی switch places with someone

معنی switch places with someone یعنی عوض کردن جای خود با دیگری. معنی switch یعنی سویچ کردن، جابجا کردن، شیفت کردن است. و وقتی switch places می گویند، یعنی عوض کردن جاها. مثلا در کلیپ زیر خانمی که پشت فرمان نشسته است، چون اعتبار گواهینامه اش تمام شده و نگران …

توضیحات بیشتر »

معنی get on board

معنی get on board

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معنی get on board می پردازیم و موقعیت کاربردی این جمله را توضیح می دهیم. برای درک ترجمه get on board به توضیحات و مثال زیر توجه کنید: get on board =To agree with someone, support what you are doing. …

توضیحات بیشتر »

معنی if it means that much to you

معنی if it means that much to you

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معنی if it means that much to you می پردازیم و موقعیت کاربردی این جمله را توضیح می دهیم. برای درک ترجمه if it means that much to you به توضیحات و مثال زیر توجه کنید:   if it means …

توضیحات بیشتر »

معنی get the joke به همراه تلفظ و مثال کاربردی

معنی get the joke

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم از طریق نمایش کلیپ کوتاه که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند به معنی get the joke و متضاد آن هم می پردازیم و موقعیت کاربردی این فعل را توضیح می دهیم. برای درک معنی get the …

توضیحات بیشتر »

نوشتن چک برای کسی در زبان انگلیسی

نوشتن چک برای کسی در زبان انگلیسی

در اینجا می خواهیم نوشتن چک برای کسی در زبان انگلیسی را همراه با ساختار گرامری آن توضیح دهیم و در کنار آن با ارائه یک کلیپ کوتاه در مورد آن به تقویت مهارت شنیداری شما کمک کنیم. Did you write a check to Monica for $2000? https://zabanelm.com/wp-content/uploads/2021/10/how-wite-check-persian.mp4 جمله سوالی …

توضیحات بیشتر »

معنی what are you doing here و موقعیت کاربرد آن

معنی what are you doing here

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم از طریق نمایش کلیپ کوتاه که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند به معنی what are you doing here  هم می پردازیم و موقعیت کاربردی این جمله بسیار مهم و رایج در مکالمات انگلیسی را توضیح می …

توضیحات بیشتر »