کلمات جدید

فرق بین article و essay در زبان انگلیسی

در این قسمت از زبان علم با ارائه معنی essay و article به بررسی فرق بین article و essay در زبان انگلیسی می پردازیم و تفاوتهای این دو را بیان می کنیم. ترجمه essay و article هر دو می شود: مقاله. اما نوع این مقالات با هم فرق دارند که …

توضیحات بیشتر »

معنی threat به همراه مثال

معنی threat به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی threat می پردازیم و حالات مختلف این کلمه را نشان می دهیم و  ضمن ارائه تلفظ این کلمه، به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و در آخر مثالهای متعددی از نحوه استفاده از کلمه threat …

توضیحات بیشتر »

حواس پنج گانه به انگلیسی و اسامی آنها

در این قسمت از زبان علم حواس پنج گانه به انگلیسی و اسامی آنها به انگلیسی را ارائه می دهیم. اول از همه لازم است بدانیم که معنی حس به انگلیسی sense می شود و جمع آن senses می شود: حواس ترجمه حواس پنجگانه می شود: five senses اسامی حواس …

توضیحات بیشتر »

معنی ally در زبان انگلیسی

معنی ally در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی ally می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنی ally که تلفظ آن “علای” هست یعنی متحد، عضو یک اتحادیه، عضو یک پیمان. مثلا کشورهای عضو ناتو نسبت …

توضیحات بیشتر »

معنی ensure به همراه مثال های کاربردی

معنی ensure

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی ensure می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی ensure یعنی تضمین کردن، اطمینان دادن.  این کلمه از ترکیب en+ sure درست شده است. sure یعنی مطمئن، یقین.  …

توضیحات بیشتر »

معنی alongside

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی alongside می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی alongside یعنی در کنار، همراه. این کلمه یک قید است که بعد از آن معمولا ضمیر مفعولی به کار …

توضیحات بیشتر »

معنی spare با مثال کاربردی

معنی spare

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی spare می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی spare در حالت اسم یعنی اضافی، ذخیره، یدکی. مازاد.  بعضی افراد برای اینکه اگر کلید خانه شان گم شود، …

توضیحات بیشتر »

معنی be grateful

معنی be grateful for

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی be grateful می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی be grateful یعنی سپاسگزار بودن. وقتی کسی به ما کمک می کند، یا هدیه ای به ما می …

توضیحات بیشتر »

معنی raven

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی raven می پردازیم.  معنی raven یعنی رنگ مشکی تیره. رنگ بسیار تیره. چون رنگ زاغ بسیار تیره است، به همین خاطر معنی دیگر raven پرنده زاغ هست برای اینکه با کاربرد raven در جملات انگلیسی و نحوه …

توضیحات بیشتر »

معنی wagon در انگلیسی

معنی wagon در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی wagon می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. ترجمه wagon یعنی درشکه، گاری های قدیمی که به اسب می بستند. به گاری اسبی می گویند، واگن. هر وسیله …

توضیحات بیشتر »