...

کلمات جدید

تفاوت go back و come back در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح تفاوت go back و come back می پردازیم. قبل از وارد شدن به این موضوع این نکته مهم یادآوری شود که حرف اضافه back به ادامه هر فعلی که اضافه شود آن را معکوس می کند. مثلا give …

توضیحات بیشتر »

معنی once و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی once و ساختار گرامری آن در زبان انگلیسی می پردازیم. برای درک بهتر از معنی once فرض کنید که شما می خواهید به یک نفر تازه استخدام شده، نحوه استفاده از کامپیوتر را یاد بدهید. با اینکه …

توضیحات بیشتر »

معنی if I recall correctly

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی if I recall correctly آشنا می شویم و یاد می گیریم که در چه جاهایی از این جمله واره استفاده می شود. وقتی می خواهیم پاسخ سوالی را بدهیم که از جواب آن مطمئن نیستیم از if I …

توضیحات بیشتر »

معنی carry over همراه با تلفظ و کاربرد

معنی carry over

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی carry over به همراه شنیدن نحوه تلفظ این اصطلاح که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند و کاربرد آن را در قالب مثال و جمله یاد می گیریم. اصطلاح carry over از قعل Carry …

توضیحات بیشتر »

معنی athlete و کلمات هم خانواده آن

معنی athlete

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی athlete و کلمات هم خانواده ی آن می پردازیم و سپس با ارائه یک فایل ویدیویی معنای این کلمه به زبان انگلیسی توضیح داده می شود تا ضمن یادگیری نحوه تلفظ این کلمه، مهارت شنیداری زبان انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

معنی competitive و نحوه تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، به معنی competitive و نحوه تلفظ آن می پردازیم. توجه به تلفظ لغات جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی بسیار مهم است. کلمه competitive صفت است و معنای آن رقابتی است. برای اینکه شکل های مختلف این کلمه را یاد …

توضیحات بیشتر »

معنی pursue و تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی pursue می پردازیم و در کنار آن با تلفظ صحیح آن آشنا می شویم. ضمن اینکه حالات مختلف(اسم، فعل و…) این کلمه را یاد می گیریم. کلمه pursue فعل است. وقتی در زندگی یک فعالیت، یک هدف …

توضیحات بیشتر »

معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی admirable و تلفظ آن در انگلیسی می پردازیم. دقت در نحوه تلفظ کلمات انگلیسی می تواند به تقویت مهارت شنیداری شما کمک کند. که برای این منظور باید ادای گوینده را در بیاورید تا مثل او یک …

توضیحات بیشتر »

فرق بین article و essay در زبان انگلیسی

در این قسمت از زبان علم با ارائه معنی essay و article به بررسی فرق بین article و essay در زبان انگلیسی می پردازیم و تفاوتهای این دو را بیان می کنیم. ترجمه essay و article هر دو می شود: مقاله. اما نوع این مقالات با هم فرق دارند که …

توضیحات بیشتر »

معنی threat به همراه مثال

معنی threat به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی threat می پردازیم و حالات مختلف این کلمه را نشان می دهیم و  ضمن ارائه تلفظ این کلمه، به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و در آخر مثالهای متعددی از نحوه استفاده از کلمه threat …

توضیحات بیشتر »