کلمات جدید

معنی cordial در فارسی و ریشه آن

معنی cordial به فارسی

معنی cordial در فارسی و ریشه آن در این قسمت از زبان علم در مورد معنی cordial و ترجمه و ریشه آن مطالبی را قرار می دهیم. در ابتدا معنی این کلمه را بیان می کنیم. cordial یک صفت است که به معنی دوستانه بودن، صمیمی بودن می باشد. cordial …

توضیحات بیشتر »

معني wear out در زبان انگليسي همراه با مثال

معني wear out

بررسي معني wear out در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به بررسي معني wear out مي پردازيم. در ابتدا لازم است كه بدانيم معني فعل wear يعني پوشيدن چيزي مثل لباس، كفش كلاه، عينك و….اما وقتي فعل wear همراه با حرف اضافه out مي آيد به …

توضیحات بیشتر »

معني wind up with در زبان انگلیسی

بررسی معني wind up with و کلمات تشکیل دهنده آن در این قسمت از زبان علم به معني wind up with می پردازیمجهت برررسی معني wind up with ابتدا معنای کلمات تشکیل دهنده آن را بررسی می کنیم کلمه wind در حالت اسمی به معنای باد است، جریان هوایی که می …

توضیحات بیشتر »

معنی nod in acknowledgment : آموزش زبان انگلیسی

معنی nod in acknowledgment : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی nod in acknowledgment آشنا می شویم و از خلال آن با مراحل تکامل دنیای کامپیوتر و سیستم عامل کامپیوتر و پشتیبانی ضعیف شرکتهای کامپیوتری و نواقص دیگر آنها …

توضیحات بیشتر »

معنی tech support : آموزش زبان انگلیسی

tech support

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معنی tech support : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معنی tech support آشنا می شویم و از خلال آن با مراحل تکامل دنیای کامپیوتر و سیستم عامل کامپیوتر و پشتیبانی ضعیف شرکتهای کامپیوتری و نواقص دیگر آنها آشنا …

توضیحات بیشتر »

معني end up : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري

معني end up : تقويت مهارت شنيداري و خوانداري در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني end up آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را …

توضیحات بیشتر »

معني pay off : آموزش زبان انگليسي

معني pay off : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني pay off آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در …

توضیحات بیشتر »

معني abundant : آموزش زبان انگليسي

معني abundant : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم با معني abundant آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی …

توضیحات بیشتر »

معني human population : آموزش زبان انگليسي

معني human population : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني human population آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در …

توضیحات بیشتر »

معني look under the hood : آموزش زبان انگليسي

معني look under the hood : آموزش زبان انگليسي در اين قسمت از آموزش زبان انگليسي در زبان علم به معني look under the hood آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و …

توضیحات بیشتر »