مهارت شنیداری

معنی go away : کاربرد در بافت زندگی روزمره

معنی go away

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی go away می پردازیم. معنی فارسی و انگلیسی این فعل را به همراه مثال بیان می کنیم. سپس یک قطعه فیلم کوتاه برای آشنایی با موقعیت کاربردی این فعل و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی و نحوه …

توضیحات بیشتر »

معنی in distress : کاربرد و مثالهای کاربردی از آن

معنی in distress

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی in distress می پردازیم. به ترجمه تحت اللفطی این اصطلاح می پردازیم، معنی اصطلاح را به فارسی و انگلیسی در قالب جمله ارائه می دهیم و در پایان با ارائه یک فیلم کوتاه از موقعیت کاربردی اصطلاح …

توضیحات بیشتر »

معنی informed consent : یادگیری زبان انگلیسی

معنی informed consent

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی و توضیح معنی informed consent می پردازیم. و با ارائه یک ویدیو همراه با متن انگلیسی و ترجمه فارسی هم به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازیم و هم با بافت کلی استفاده از اصطلاح informed consent …

توضیحات بیشتر »

یادگیری زبان انگلیسی با فیلم : قسمت سوم

یادگیری زبان انگلیسی و اصطلاحات انگلیسی دستگاه تنفس

در هر قسمت از یادگیری زبان انگلیسی با فیلم در زبان علم، با نمایش قطعه کوتاهی از یک سریال به صورت پیوسته، هم به یادگیری زبان انگلیسی می پردازیم و هم با شنیدن فیلم های لهجه آمریکایی به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت و در کنار آن با ارائه متن …

توضیحات بیشتر »

معنی turn off : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی turn off

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی turn off می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی آن را، به همراه معنی فارسی و انگلیسی و موقعیت کاربردی آن را در قالب یک قطعه فیلم نشان می دهیم. ضمن اینکه این آموزش در تقویت مهارت شنیداری زبان …

توضیحات بیشتر »

تقویت مهارت شنیداری : یادگیری زبان انگلیسی با فیلم- قسمت دوم

تقویت مهارت شنیداری با فیلم good doctor

در قسمت یادگیری زبان انگلیسی با فیلم در زبان علم، با نمایش قطعه کوتاهی از یک سریال، هم به یادگیری زبان انگلیسی می پردازیم و هم با شنیدن فیلم های لهجه آمریکایی به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت و هم به درک مطلب زبان انگلیسی مسلط خواهیم شد. قسمت دوم …

توضیحات بیشتر »

معنی upset with somebody : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی upset with somebody

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی upset with somebody می پردازیم. و به ترجمه تحت اللفظی upset with somebody،  معنی انگلیسی و فارسی آن و همچنین کاربرد آن در موقعیتهای روزمره زندگی با نمایش قطعه ای از یک فیلم می پردازیم که هم …

توضیحات بیشتر »

معنی care about به فارسی : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی care about

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی care about می پردازیم و نکات گرامری آن را توضیح می دهیم و مثالهایی از آن در قالب جملات آورده می شود و در کنار آن با تقویت مهارت شنیداری و نحوه تلفظ این اصطلاح آشنا می …

توضیحات بیشتر »

معنی play nice به فارسی : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی play nice به فارسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی play nice می پردازیم و با موقعیت کاربردی این عبارت آشنا می شویم و با دیدن یک ویدیو هم مهارت شنیداری را تقویت خواهیم کرد و هم نحوه تلفظ آن را یاد خواهیم گرفت.   ترجمه تحت …

توضیحات بیشتر »

معنی slip past به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی slip past

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی slip past ، ریشه آن، مترادف های آن و چند نمونه کاربردی از آن در جملات و همچنین در موقعیتهای واقعی زندگی می پردازیم.   ساختار گرامری slip past در جملات انگلیسی اصطلاح slip past در حالت …

توضیحات بیشتر »