...

مهارت شنیداری

تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ apologize

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ apologize متن آهنگ را به همراه فایل صوتی آن در اختیار شما قرار می دهیم. برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ یکبار به آن بدون توجه به متن آن با دقت گوش کنید …

توضیحات بیشتر »

تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ speechless از مایکل جکسون

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ speechless از مایکل جکسون متن آهنگ را به همراه فایل صوتی آن در اختیار شما قرار می دهیم. برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ یکبار بدون توجه به متن آن با دقت گوش …

توضیحات بیشتر »

تقویت مهارت شنیداری با آهنگ Never Not Try

تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ Never Not Try ، این آهنگ را به همراه متن آن را در اختیار شما قرار می دهیم. یکبار بدون نگاه کردن به متن آهنگ، گوش کنید و دوباره در حین گوش دادن به آن، …

توضیحات بیشتر »

معنی carry over همراه با تلفظ و کاربرد

معنی carry over

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی carry over به همراه شنیدن نحوه تلفظ این اصطلاح که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند و کاربرد آن را در قالب مثال و جمله یاد می گیریم. اصطلاح carry over از قعل Carry …

توضیحات بیشتر »

معنی athlete و کلمات هم خانواده آن

معنی athlete

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی athlete و کلمات هم خانواده ی آن می پردازیم و سپس با ارائه یک فایل ویدیویی معنای این کلمه به زبان انگلیسی توضیح داده می شود تا ضمن یادگیری نحوه تلفظ این کلمه، مهارت شنیداری زبان انگلیسی …

توضیحات بیشتر »

معنی on the side در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی on the side در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آن می پردازیم. توجه به تلفظ کلمات و اصطلاحات به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند. به خصوص در محاورات انگلیسی زبان ها، کلمات تشکیل دهنده …

توضیحات بیشتر »

معنی May I ask در زبان انگلیسی

معنی May I ask

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی May I ask می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. در زبان انگلیسی وقتی می خواهند به موضوعی اعتراض کنند و  جواب پس بدهند از May I ask …

توضیحات بیشتر »

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

معنی threat به همراه مثال

معنی threat به همراه مثال

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی threat می پردازیم و حالات مختلف این کلمه را نشان می دهیم و  ضمن ارائه تلفظ این کلمه، به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت و در آخر مثالهای متعددی از نحوه استفاده از کلمه threat …

توضیحات بیشتر »