خانه / یادگیری زبان انگلیسی (صفحه 20)

یادگیری زبان انگلیسی

معنی a piece of cake

معنی “a piece of cake” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: very easy task وظیفه بسیار آسان something easily done چیزی که به راحتی انجام میشود very simple …

توضیحات بیشتر »

معنی break a leg

معنی “break a leg” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: good luck موفق باشید (در پناه خدا) best wishes با آرزوی بهترین ها stroke of luck حرکت از …

توضیحات بیشتر »

معنی red letter day

معنی “red letter day” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏 معانی به انگلیسی و فارسی: a day of significance یک روز مهم an important occasion, festival ,holiday, birthday, anniversary or a day of remembrance …

توضیحات بیشتر »

معنی egotist در زنان انگلیسی

معنی egotist

معنی egotist در زنان انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی egotist در زنان انگلیسی صحبت می کنیم. کلمه egotist از ریشه ego(ایگو) به معنای خود است،  کلمه ایگو از کلیدواژه های مورد استفاده روانکاوان بعد از فروید است که معتقد بودند برای یافتن اختلالات روانی …

توضیحات بیشتر »

معنی ostensibly در زبان انگلیسی

معنی ostensibly

  معنی ostensibly در زبان انگلیسی و حالات مختلف آن معنی ostensibly با توجه به بافت جمله به معنای ظاهرا، از قرار معلوم، و طبق شواهد و قرائن و امثال آن می باشد. معادل ها و مترادفهای آن در زبان انگلیسی به صورت زیر می باشد.   apparently, seemingly, on …

توضیحات بیشتر »

معنی carry the ball و کاربرد آن در جمله

معنی carry the ball در زبان انگلیسی

معنی carry the ball و ترجمه تحت اللفظی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی carry the ball و کاربرد آن صحبت می کینم. برای تفهیم بهتر معنی carry the ball مطابق معمول ابتدا ترجمه انگلیسی به فارسی واژه های این اصطلاح را بیان می کنیم و …

توضیحات بیشتر »

معنی knight in shining armour

“knight in shining armour” یا “a knight on a white charger”  موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙏   معانی به انگلیسی و فارسی: used to describe someone who saves you from a difficult …

توضیحات بیشتر »

معنی spread yourself too thin در انگلیسی

معنی spread yourself too thin

معنی spread yourself too thin و ترجمه تحت اللفظی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در مورد معنی spread yourself too thin و ترجمه انگلیسی به فارسی آن صحبت می کنیم. spread در حالت فعلی در یک معنا یعنی گسترش دادن، پخش کردن، توزیع کردن و امثالهم(scatter, distribute, stretch …

توضیحات بیشتر »

معنی Mr right , Ms right

معنی “Mr right, Ms right” or ” Mr fix”  موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙆 معانی به انگلیسی و فارسی: the best future life partner for someone بهترین شریک زندگی آینده برای کسی …

توضیحات بیشتر »

معنی beat around the bush

معنی “beat around the bush” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: avoid talking about the main topic طفره رفتن از صحبت درباره موضوع اصلی not speaking directly or …

توضیحات بیشتر »