معنی run out of در زبان انگلیسی

معنی run out of

معنی run out of به فارسی معنی run out of موضوع این قسمت از زبان علم است. این اصطلاح به معنی تمام شدن است. اما نه به معنی تمام شدن یک کار؛ بلکه به معنی تمام شدن چیزی است. مثلا تمام شدن سوخت اتومبیل، تمام شدن آب موجود در مخزن. …

توضیحات بیشتر »

معنی test the limit

معنی test limit of something موصوع این قسمت از زبان علم است که راجب مفهوم و کاربرد اون مینویسیم.ابتدا مثالی برای درک موقعیت مورد استفاده از این عبارت را با هم میخوانیم.تا شاید بتونیم معنی آن را نیز حدس بزنیم. فرض کنید در حال تلاش برای گفتگو با دوستتان هستید، …

توضیحات بیشتر »

معنی clear out در زبان انگلیسی

معنی clear out

معنی clear out معنی clear out در این قسمت از زبان علم توضیح داده می شود. clear یعنی پاک کردن، تمیز کردن و حرف اضافه out هم در اینجا به معنای completely به طور کامل می باشد. پس با این توضیحات معنی clear out می شود، تمیز کردن، مرتب کردن …

توضیحات بیشتر »

معنی so dope

معنی so dope اصطلاحی هست که میخوایم در این قسمت از زبان علم به مفهوم و کاربرد اون در مکالمات بپردازیم. اول یک مثال از موقعیت هایی که این اصطلاح توش کاربرد داره میزنیم تا شاید بتونیم معنی این اصطلاح رو حدس بزنیم. فرض کنید شما یک مرد جوان هستید. …

توضیحات بیشتر »

معنی sort out در زبان انگلیسی

معنی sort out

معنی sort out معنی sort out  موضوع این قسمت از زبان علم است. sort فعلی است که معنای طبقه بندی کردن، مرتب کردن به صورت گروهی یا طبقه ای، سازماندهی کردن و امثالهم می باشد. حرف اضافه out هم بعد از این فعل به معنای completely یعنی بطور کامل است. …

توضیحات بیشتر »

معنی light up در زبان انگلیسی

معنی light up

معنی light up معنی light up در زبان انگلیسی گاهی به معنی روشن کردن یا چراغانی کردن چیزی یا محلی است و گاهی به معنای به وجد آمدن کسی است که در چهره اش مشخص می شود. I painted the back wall of the closet black and put a star …

توضیحات بیشتر »

معنی lock out در زبان انگلیسی

معنی lock out

معنی lock out معنی lock out دارای معانی متعددی می باشد از جمله آنها عبارتند از: قفل کردن ، تعطیل کارخانه ، حبس کردن ، تحریم کردن ، مستخدمین را از مزایاى استخدامى محروم کردن (براى وادار کردن انها به قبول شرایط کارفرما) ، درتنگنا قرار دادن یا به محل …

توضیحات بیشتر »

معنی show out در زبان انگلیسی

معنی show out

معنی show out در این قسمت از زبان علم به معنی show out می پردازیم. اول از همه لازم است بگوییم که show out همیشه با یک مفعول انسانی به کار می رود یعنی ساختار این اصطلاح در جملات انگلیسی به این صورت است: show out sb. وقتی یک شخصی …

توضیحات بیشتر »

معنی cut out در زبان انگلیسی

معنی cut out

معنی cut out در این قسمت از زبان علم به معنی cut out می پردازیم. این اصطلاح معانی متعددی دارد که عبارتند از : خم کردن، برش دادن چیزی مثل کاغذ، کانال پر کن، قطع جریان آب یا برق و…. که از میان معانی مختلف cut out، در اینجا فقط …

توضیحات بیشتر »

معنی leave out

معنی leave out

معنی leave out یک معنی leave out که در این قسمت از زبان علم مورد نظر است،  جاگذاشتن چیزی است. البته این اصطلاح معانی دیگری نیز دارد که عبارتند از دور انداختن ، ول کردن ، صرف نظر کردن از not include, discard مثال از کاربرد اصطلاح leave out Leave …

توضیحات بیشتر »