...

معنی get to و ساختار گرامری آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به ساختار get to می پردازیم. Get to در ساختارهای گوناگون به کار می رود و به تناسب ساختار آن معانی گوناگونی دارد. یکی از ساختارهای گرامری get to به صورت زیر می باشد: فاعل + get to +(to do) …

توضیحات بیشتر »

معنی sort of در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیس در زبان علم، به معنی sort of می پردازیم.  sort در حالت فعلی یعنی دسته بندی کردن. در حالت اسمی یعنی نوع، تایپ. type, kind اگر در جلوی اسم sort of بیاید معنی تنوع و گوناگونی آن را نشان می دهد. و اگر …

توضیحات بیشتر »

معنی kind of در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، به معنی kind of می پردازیم. kind یعنی نوع. اگر قبل از اسم kind of بیاید، یعنی آن چیز، زیر دسته یک گروه است. اگر در جلوی فعل، صفت یا قید بیاید، در اینصورت کمیت آن را بیان می کند. …

توضیحات بیشتر »

تفاوت sort of و kind of

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم می خواهیم به تفاوت sort of و kind of بپردازیم. قبل از اینکه تفاوت این ها را توضیح دهیم. لازم است بدانید که اینها هم معنی هستند ومی توانید آنها را به جای هم استفاده کنید.  یعنی بین این دو …

توضیحات بیشتر »

معانی get و نکات گرامری مهم آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معانی get و نکات گرامری مهم آن می پردازیم. get یکی از افعال بسیار متداول در زبان انگلیسی است که اگر گذشته آن و حالت سوم آن را در نظر بگیریم یکی از رایجترین افعال زبان انگلیسی می باشد. …

توضیحات بیشتر »

معنی if I recall correctly

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم با معنی if I recall correctly آشنا می شویم و یاد می گیریم که در چه جاهایی از این جمله واره استفاده می شود. وقتی می خواهیم پاسخ سوالی را بدهیم که از جواب آن مطمئن نیستیم از if I …

توضیحات بیشتر »

کاربرد I think و بیان عدم یقین به چیزی با آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم می خواهیم با کاربرد I think در جملات انگلیسی آشنا شویم و یاد بگیریم چطور با I think جواب سوال مخاطب را بدهیم.  اول از همه این نکته لازم است یادآوری شود وقتی که در پاسخ به سوالی از I …

توضیحات بیشتر »

معنی remember if و کاربرد آن

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی remember if و موقعیت استفاده از آن می پردازیم. اول از همه به ترجمه تحت اللفظی این عبارت می پردازیم: remember یعنی به خاطر آوردن. if یعنی اگر ترجمه تحت اللفظی remember if می شود: “به خاطر …

توضیحات بیشتر »

معنی carry over همراه با تلفظ و کاربرد

معنی carry over

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی carry over به همراه شنیدن نحوه تلفظ این اصطلاح که به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی کمک می کند و کاربرد آن را در قالب مثال و جمله یاد می گیریم. اصطلاح carry over از قعل Carry …

توضیحات بیشتر »

معنی athlete و کلمات هم خانواده آن

معنی athlete

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی athlete و کلمات هم خانواده ی آن می پردازیم و سپس با ارائه یک فایل ویدیویی معنای این کلمه به زبان انگلیسی توضیح داده می شود تا ضمن یادگیری نحوه تلفظ این کلمه، مهارت شنیداری زبان انگلیسی …

توضیحات بیشتر »