معنی transplant به فارسی : تقویت مهارت شنیداری

معنی transplant

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی transplant می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی به تقویت مهارت شنیداری نیز کمک می شود. در ابتدا لازم است که کلمه transplant تجزیه شود. این کلمه از دو قسمت تشکیل شده است. ۱- trans پیشوندی …

توضیحات بیشتر »

معنی خواستگاری کردن به انگلیسی

معنی خواستگاری کردن به انگلیس

در این  قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی خواستگاری کردن به انگلیسی می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی به تقویت مهارت شنیداری نیز می پردازیم. خواستگاری کردن یک پیشنهاد است برای ازدواج. انگلیسی زبان ها از فعلی برای خواستگاری کردن استفاده می کنند …

توضیحات بیشتر »

معنی hold on در زبان انگلیسی: تقویت مهارت شنیداری

معنی hold on

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی hold on در قالب یک جمله کاربردی همراه با فایل صوتی جهت تقویت مهارت شنیداری می پردازیم. ابتدا مطابق معمول با ترجمه تحت اللفظی معنی hold on شروع می کنیم.   ترجمه تحت اللفظی hold on hold …

توضیحات بیشتر »

معنی put on the spot و تقویت مهارت شنیداری

معنی put on the spot

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی دز زبان علم به بررسی معنی put on the spot می پردازیم و ضمن آن با ارائه یک فایل صوتی از یک مکالمه کوتاه به تقویت مهارت شنیداری خواهیم پرداخت.   ساختار گرامری put on the spot  اصطلاح put on the spot  دارای …

توضیحات بیشتر »

معنی down to earth به فارسی

معنی down to earth

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی down to earth می پردازیم و از خلال آن به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی می پردازیم. ابتدا کلمات تشکیل دهنده این اصطلاح را ترجمه می کنیم تا ترجمه تحت اللفظی آن به دست آید: down یعنی …

توضیحات بیشتر »

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن

جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد استفاده از آن در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم جمله معلوم و مجهول در زبان انگلیسی و موارد کاربرد آنها را توضیح می دهیم. به جمله مجهول در زبان انگلیسی passive voice و به جمله معلوم active …

توضیحات بیشتر »

معنی feel like belonged در زبان انگلیسی

معنی feel like belonged در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی feel like belonged در قالب یک مثال می پردازیم. ترجمه تحت اللفظی feel like belonged در اینجا برای درک بهتر معنای feel like belonged ، ابتدا لغات تشکیل دهنده این اصطلاح را به صورت کلمه به کلمه ترجمه می …

توضیحات بیشتر »

معنی go down : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی go down

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی go down می پردازیم و با ارائه یک فایل صوتی نحوه تلفظ آن را در جمله یاد خواهید گرفت و از خلال آن به تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی نیز کمک می کند. ترجمه go down به …

توضیحات بیشتر »

معنی get through : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی get through : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، از مطالب گفته شده پیرامون پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نتیجه گیری می کنیم و از خلال آن با معنی get through آشنا خواهیم شد. ضمن اینکه به تقویت مهارت خواندن و مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. …

توضیحات بیشتر »

معنی consequence : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

معنی consequence و تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا را ادامه می دهیم و چهارمین اثر آن را بررسی می کنیم و از خلال آن با معنی consequence آشنا خواهیم شد. ضمن اینکه به تقویت مهارت خواندن و مهارت شنیداری زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. …

توضیحات بیشتر »