معنی get out of به فارسی همراه با مثال

معنی get out of

معنی get out of در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی get out of می پردازیم. دوست تان به شما می گوید که یک چهره سرشناس را از نزدیک دیده است. شما نیز که از این موضوع شگفت زده شده اید، در پاسخ جمله …

توضیحات بیشتر »

معنی sloppy به فارسی و مثال کاربردی

معنی sloppy

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم در مورد معنی sloppy و چند کلمه دیگر صحبت می کنیم.  شما با یک دوست در مورد تیم بسکتبال دانشگاه صحبت می کنید. و بازی یکی از بازیکنان آن تیم را ناامید کننده می دانید و به همین خاطر جمله …

توضیحات بیشتر »

معنی accompanied by به فارسی

معنی accompanied by

در این قسمت از زبان علم در مورد معنی accompanied by مطالبی قرار داده می شود. برای درک معنی accompanied by با یک جمله شروع می کنیم. به همراه کودکتان به استخر رفته اید. در آنجا تعدادی از موارد هشداردهنده نصب شده است. یکی از آنها جمله زیر است که …

توضیحات بیشتر »

معنی supposed to به فارسی

معنی supposed to

معنی supposed to به فارسی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی supposed to و موقعیتهایی که استفاده می شود مطالبی قرار می دهیم. برای توضیح معنی supposed to  از جمله زیر به عنوان یک نمونه استفاده می شود. قصد دارید با استفاده از اسپری رنگ، کمد منزل …

توضیحات بیشتر »

معنی Rest assured به فارسی

معنی Rest assured

معنی Rest assured در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی Rest assured می پردازیم. ابتدا به بررسی ترجمه تحت اللفظی کلمات این اصطلاح می پردازیم. rest: repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation …

توضیحات بیشتر »

معنی middle of nowhere به فارسی

معنی middle of nowhere

معنی middle of nowhere به فارسی همراه با مثالهای کاربردی در این قسمت از زبان علم در مورد معنی middle of nowhere و کلمات پیرامون آن مطالبی را قرار می دهیم. middle of nowhere اصطلاحی است که یک مکان خارج از شهر را توصیف می کند. جایی که نه انسانی …

توضیحات بیشتر »

معنی cordial در فارسی و ریشه آن

معنی cordial به فارسی

معنی cordial در فارسی و ریشه آن در این قسمت از زبان علم در مورد معنی cordial و ترجمه و ریشه آن مطالبی را قرار می دهیم. در ابتدا معنی این کلمه را بیان می کنیم. cordial یک صفت است که به معنی دوستانه بودن، صمیمی بودن می باشد. cordial …

توضیحات بیشتر »

معنی be off base به فارسی

معنی be off base

معنی be off base و ترجمه تحت اللفظی کلمات آن در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی be off base می پردازیم. ابتدا به بررسی معنی لغت به لغت این کلمه ها می پردازیم be یعنی بودن off یعنی خاموش، دور بودن از چیزی base یعنی  بنیاد، زیربنا، …

توضیحات بیشتر »

معنی promise به فارسی

معنی promise به فارسی در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی promise می پردازیم و نحوه کاربرد آن در زبان انگلیسی می پردازیم.  promise در زبان انگلیسی به دو صورت اسم و فعل به کار می رود که معنی اصلی آن در حالت فعلی یعنی قول دادن. و …

توضیحات بیشتر »

معنی let go of در زبان انگلیسی

معنی let go of

معنی let go of  در این قسمت از زبان علم به بررسی معنی let go of می پردازیم. ابتدا به ترجمه لغت به لغت این فعل می پردازیم. let یعنی اجازه دادن go یعنی رفتن of هم یک حرف اضافه است. معنی let go of به صورت تحت اللفظی یعنی …

توضیحات بیشتر »