معنی pot calling the kettle black

معنی “pot calling the kettle black” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این اصطلاح به صورت تیکه به فرد مقابل گفته می شود و در مشاجره ها، بحث ها و کل کل ها بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. معادل این اصطلاح …

توضیحات بیشتر »

معنی kiss and makeup

معنی “kiss and makeup” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان😘💄   این اصطلاح هم در زبان انگلیسی و هم درزبان فارسی بسیار پرکاربرد است، و در فارسی بصورت اصطلاح روی هم را ببوسید کاربرد دارد.   معانی به …

توضیحات بیشتر »

معنی knock on wood (touch wood(

معنی (knock on wood (touch wood موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که می خواهیم به آن بپردازیم.با ما همراه باشید دوستان🙆   معانی به انگلیسی و فارسی: tap knuckle on wood in order to avoid bad luck ضربه زدن روی چوب به منظور جلوگیری از بدشانسی said …

توضیحات بیشتر »

معنی hot potato

معنی “hot potato” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که میخواهیم معانی، کاربرد و ریشه این اصطلاح را با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشید دوستان👭   این اصطلاح به معنی عامیانه مایه دردسر، کار دشوار یا ناخوشایند، هچل و گرفتاری می باشد. معنی انگلیسی: ANY SUBJECT …

توضیحات بیشتر »

معنی tick off

معنی “tick off” موضوع این قسمت از آموزش زبان علم هست که میخواهیم به آن بپردازیم.این اصطلاح معانی زیادی دارد، و در جمله های کاربرد های مختلفی می تواند داشته باشد، و بسیار پر کاربرد است. معنی به انگلیسی و فارسی: to make a mark next to items on a …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح “Love child”

اصطلاح “Love child” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی است که می خواهیم به آن بپردازیم.با همراه باشید دوستان.😊   معنی انگلیسی اصطلاح: a child born out of wedlock a child born to parents who are not married to each other an illegitimate child a child whose father and …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح “Zip your lip”

اصطلاح “Zip your lip” موضوع این قسمت از زبان انگلیسی هست که می خواهیم مورد بررسی قرار دهیم. برآورد شده که در زبان انگلیسی بیش از ۲۵،۰۰۰ اصطلاح وجود دارد، که این اصطلاح یکی از پرکاربرد ها می باشد، پس با ما همراه باشید.😄 اگر کسی به شما گفت Zip …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح “I wasn’t born yesterday”

اصطلاح “I wasn’t born yesterday” موضوع این قسمت از زبان انگلیسی هست که میخواهیم به آن بپردازیم و ریشه و معنی آنرا بررسی کنیم. با ما همراه باشید. این اصطلاح برای گفتن به کسی استفاده می شود که بعید است چیزی که درست نیست را باور کند یا به شخصی …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح “rainy day”

اصطلاح “rainy day” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که میخوایم بهش بپردازیم. با ما همراه باشید دوستان😊 اصطلاح rainy day به معنی روز بارانی در زبان فارسی هم معنی با اصطلاح روز مبادا می باشد. زمانیکه این عبارت آغاز شد مشخص نیست (برخی معتقدند که به قرن …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح “full of hot air”

اصطلاح “full of hot air” موضوع این قسمت از آموزش زبان انگلیسی هست که میخوایم به اون بپردازیم. با ما همراه باشین. معنی انگلیسی Full of hot air: Vaporous or boastful talk, pretentious or unsubstantial statements or claims صحبت های چاخان و پوچ، اظهارات و ادعاهای بی اساس و واهی …

توضیحات بیشتر »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!