بایگانی برچسب: آموزش زبان انگلیسی

معنی risk the life

معنی to risk life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the life می پردازیم و مثالی از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از پرداختن به معنی risk the life لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن را ارائه دهیم. risk …

توضیحات بیشتر »

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the stand می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از اراته معنی make the stand ، لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات را بیان کنیم. make …

توضیحات بیشتر »

معنی mean to do و کاربرد

کاربرد mean to do something

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی mean to do something می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنی ترکیب mean to do something مشابه معنای suppose to do something است که برای درک معنای …

توضیحات بیشتر »

معنی outsider در انگلیسی به همراه مثال

معنی outsider در انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی outsider می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنای outsider یعنی خارجی، غریبه، کسی که برای اعضای یک گروه تازه وارد است. در کلیپ زیر که بریده ای …

توضیحات بیشتر »

معنی at once

معنی at once

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی at once می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی at once یعنی فورا، سریعا، انجام دادن دو یا چند کار در یک زمان، درست همین الان. در …

توضیحات بیشتر »

حواس پنج گانه به انگلیسی و اسامی آنها

در این قسمت از زبان علم حواس پنج گانه به انگلیسی و اسامی آنها به انگلیسی را ارائه می دهیم. اول از همه لازم است بدانیم که معنی حس به انگلیسی sense می شود و جمع آن senses می شود: حواس ترجمه حواس پنجگانه می شود: five senses اسامی حواس …

توضیحات بیشتر »

معنی ally در زبان انگلیسی

معنی ally در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی ally می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. معنی ally که تلفظ آن “علای” هست یعنی متحد، عضو یک اتحادیه، عضو یک پیمان. مثلا کشورهای عضو ناتو نسبت …

توضیحات بیشتر »

معنی to man the castle

معنی to man the castle

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی to man the castle می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم. قبل از ارائه معنی to man the castle لازم است ترجمه تحت اللفظی کلمات آن گفته شود. …

توضیحات بیشتر »

معنی join the cause به همراه مثال

معنی join the cause

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی join the cause می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  قبل از پرداختن به معنی join the cause لازم است ترجمه تحت اللفظی این اصطلاح را بدانیم. join …

توضیحات بیشتر »

معنی march در زبان انگلیسی

معنی march در زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی march می پردازیم و یک مثال از نحوه استفاده از آن در جملات انگلیسی ارائه می دهیم.  معنی march یعنی راه پیمایی، شرکت در تظاهرات، رژه نظامی. در همه این حالتها راه پیمایی و قدم زدن وجود …

توضیحات بیشتر »