بایگانی برچسب: Weather

معنی beat the heat

معنی “beat the heat” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: finding a way to stay cool when it is very hot outside پیدا کردن یک راه برای خنک …

توضیحات بیشتر »

معنی run for cover

معنی “run for cover” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان👯 معانی به انگلیسی و فارسی: to seek shelter به دنبال سر پناه hurry to a warm dry place راندن به یک محل گرم …

توضیحات بیشتر »

معنی in a fog

معنی “in a fog” موضوع این قسمت از زبان علم است که میخواهیم به معانی، تاریخچه و کاربرد های آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید دوستان🙌 معانی به انگلیسی و فارسی: in a great confusion در یک سردرگمی بزرگ not giving attention to something به چیزی توجه نکردن being …

توضیحات بیشتر »