اعداد در انگلیسی
اعداد در انگلیسی

اعداد numbers در انگلیسی

اعداد (numbers) در انگلیسی موضوع این قسمت از زبان علم است که  به آن بپردازیم.اعداد شامل اعداد اصلی و ترتیبی می شوند که بصورت ای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. با ما همراه باشید دوستان😽.

اعداد در انگلیسی
اعداد در انگلیسی

■ اعداد اصلی Cardinal Numbers

۰    zero

۱      one

۲       two

۳        three

۴         four

۵          five

۶    six

۷       seven

۸        eight

۹       nine

۱۰        ten

۱۱          eleven

۱۲             twelve

۱۳               thirteen

۱۴                  fourteen

۱۵               fifteen

۱۶          sixteen

۱۷        seventeen

۱۸        eighteen

۱۹          nineteen

۲۰           twenty

۲۱             twenty-one

۲۲            twenty-two

۳۰            thirty

۴۰            forty

۵۰             fifty

۶۰              sixty

۷۰             seventy

۸۰             eighty

۹۰              ninety

۱۰۰           one hundred

۱۰۱           one hundred one

۱۰۲           one hundred two

۱,۰۰۰       one thousand

۱۰,۰۰۰        ten thousand

۱۰۰,۰۰۰     one hundred thousand

۱,۰۰۰,۰۰۰     one million

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    one billion

● چند مثال برای اعداد اصلی

A: How old are you?

_ شما چند ساله هستید.

B: I,m thirteen years old.

_ من سیزده ساله هستم.

A: How many people are there in your family?

_ در خانواده شما چند نفر هستند؟

B: there are four people in my family.

_ در خانواده من چهار نفر هستند.

A: How many students are there in your class?

_ در کلاس شما چند دانش آموز هستند؟

B: There are twenty students in our class.

_در کلاس ما ۲۰ دانش آموز هستند.

■ اعداد ترتیبی  Ordinal Numbers

۱st        first           اولین

۲nd        second      دومین

۳rd           third          سومین

۴th            fourth      چهارمین

۵th            fifth           پنجمین

۶th           sixth          ششمین

۷th        seventh      هفتمین

۸th        eighth           هشتمین

۹th       ninth              نهمین

۱۰th             tenth             دهمین

۱۱th       eleventh                 یازدهمین

۱۲th        twelfth                 دوازدهمین

۱۳th          thirteenth        سیزدهمین

۱۴th          fourteenth          چهاردهمین

۱۵th            fifteenth             پانزدهمین

۱۶th             sixteenth             شانزدهمین

۱۷th              seventeenth         هفدهمین

۱۸th        eighteenth              هجدهمین

۱۹th         nineteenth                نوزدهمین

۲۰th       twentieth                بیستمین

۲۱st            twenty-first         بیستو یکومین

۲۲nd             twenty-second          بیستو دومین

۳۰th         thirtieth                           سی و امین

۴۰th          fortieth             چهلو مین

۵۰th         fiftieth            پنجاهومین

۶۰th                sixtieth             شصتو مین

۷۰th             seventieth            هفتادومین

۸۰th                eightieth                 هشتادومین

۹۰th                ninetieth                       نودومین

۱۰۰th              one hundredth                یک صدومین

۱۰۱st                one hundred first                      یک صدو یکومین

●چند مثال برای اعداد ترتیبی

A: What floor do you live on?

_ در طبقه چندم زندگی می کنید؟

B: I live on the second floor.

_ من در طبقه دوم زندگی می کنم.

A: Is this your first trip to our country?

_ آیا این اولین سفر شما به کشور ما است؟

B: No, It,s my third trip.

_نه این سومین سفر من است.

ممنون از همراهیتون با این مطلب. شما میتونید برای یادگیری بهتر و بیشتر زبان انگلیسی از مطالب سایت https://zabanelm.com بهره ببرید😽🌹

درباره ی Niusha

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =