تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs

تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs  موضوع این قسمت از آموزش زبان هست که می خواهیم به آن بپردازیم. این عناوین که در مکالمات روزمره بسیار استفاده می شود تفاوت هایی با یکدیگر دارند که باید انهارا بدانیم. تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs در اینجا هر یک از آن هارا به طور جدا گانه معرفی می کنیم. پس ما با همراه باشید😇

 

Miss: یک عنوان است که قبل از surname (نام خانوادگی) یا full name (نام و نام خانوادگی) یک خانم مجرد استفاده می شود. Miss مخففی از کلمه “Mistress” به معنای بانو می باشد. ما Miss را با یک نام کامل به هنگام دادن آدرس کارت، نامه و غیره برای یک خانم جوان استفاده می کنیم. مانند Miss Shamon Sperling, Miss Tammy Kim.

مثال:     Please send my greeting to Miss. Smit

 

Ms: یک عنوان است که قبل از surname ( نام خانوادگی) یا full name (نام و نام خانوادگی) یک خانم چه متاهل چه مجرد می آید. و یا اینکه از متاهل یا مجرد بودن آن فرد خبر نداریم.

مثال:     Please give my greeting to Ms. Smith

 

 

Mrs: یک عنوان است که قبل از surname یا full name یک خانم متاهل استفاده می شود. Mrs یک مخفف از کلمه “Missus” ، و تلفظش مانند کلمه “Missus” است.

مثال:         Please say hello to Mrs. Smith

 

 

Mr: یک عنوان است که قبل از surname یا full name  یک مرد استفاده می شود. هر چند که ازدواج کرده باشد یا مجرد باشد. و فهمیدن اینکه آن مرد مجرد یا متاهل است ممکن نیست😞😒

Mr  یک مخفف از کلمه “Mister”، که تلفظش نیز مانند “Mister” است.

مثال:         Please give this to Mr. Smith

 

Sir: لقبی است که به مردانی که کارهای بزرگ انجام داده اند داده می شود. و عنوان احترام آمیز است هنگامی که یک مرد را بدون بردن نام صدا می کنند. مثله جناب، آقای محترم، حصرت آقا، قربان و هنچنین در آغاز نامه های رسمی استفاده می شود.

مثال:        What seems to be the problem, sir?

 

 

 

از همراهیتون با مطلب “تفاوت Mr_Sir_Ms_Mss_Mrs” سپاسگذارم💁. شما میتوانید برای یادگیری بهتر و بیشتر زبان انگلیسی از مطالب سایت http://zabanelm.com استفاده کنید.😊🌺

مطلب پیشنهادی

معنی make the stand

معنی make the stand

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی make the …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *