تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی
تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی

تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم ضمن تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی، شهری باستانی در دامنه کوه آتشفشانی وزوو در جنوب ایتالیا، به سوالی که برای دانشمندان هنوز باقی مانده است، می رسیم. معنی کلمات متن نیز در پایان درس آورده می شود.

برای تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی ابتدا به فایل صوتی زیر گوش کنید و سعی کنید نکات مهم آن را درک کنید

      zabanelm.com

برای تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی بعد از شنیدن فایل صوتی، و درک مطالب مهم آن، به فایل صوتی گوش دهید و همزمان به متن زیر نیز نگاه کنید و به نحوه تلفظ کلمات درس دقت کنید.

If you’ve heard of Pompeii, it’s likely because of the violent eruption of Mount Vesuvius in AD 79 that destroyed the town. Today, tourists visit the site to see casts of the volcano’s victims frozen forever at the moment they were engulfed in volcanic debris. But you may not know that nearby Herculaneum was also hit by Vesuvius. Now, remains from this site have thrown some confusion into theories of how people perished. It’s long been thought that Vesuvius’ victims died instantly – their soft tissue vaporised by the heat. But a new analysis of bones in Herculaneum suggest that those who died suffocated and baked rather than vaporised. That may not be the end of the story though. Separately, brain tissue in the remains of a skull from Herculaneum had turned to glass, suggesting the victim had been subjected to extreme temperatures that would have vaporised human tissue. Vaporised or baked – precisely how Vesuvius takes it victims is clearly still a matter of debate. Find those papers in the New England Journal of Medicine and Antiquity.

برای تقویت مهارت شنیداری و آشنایی با سرگذشت شهر پمپئی در پایان یکبار دیگر به فایل صوتی در حالی که به متن آن نگاه می کنید، گوش کنید و برای درک معنی کلمات دشوار، معنی کلمات را در زیر ببینید.

کلمات معنی فارسی معنی انگلیسی به انگلیسی
معنی violent eruption انفجار(eruption) شدید(violent)، انفجار قوی. violent به معنی خشن نیز می باشد ولی در اینجا به معنی قوی، قدرتمند است.

معنی cast

 

قالب، وقتی دست شکسته را در گچ قرار می دهند تا تکان نخورد، باید قالب گرفته شود، به آن قالب cast می گویند. در این متن منظور از cast اجساد مردم پمپئی است که در همان حالتی که بودند به علت ریختن مواد مذاب آتشفشانی، در جا خشک شده اند an object made by pouring hot liquid into a container and leaving it to become solid
معنی engulf فرورفتن، احاطه شدن،
submerge, immerse
معنی volcanic debris زباله (debris) آتشفشانی(volcanic) debris: burnt-out buildings, littered with the detritus of war
نکته تلفظی: کلمه debris که به معنی زباله می باشد، به صورت debri خوانده می شود. یعنی حرف s خوانده نمی شود.
معنی remains بقایا، برجامانده های چیزی مثل جنگ، حادثه
corpse, dead body; remainders, remnants; ruins or items preserved from earlier times
معنی perish
مردن، کشته شدن، تلف شدن
die
معنی instantly فوری، به سرعت
immediately, at once, without delay, in a jiffy
معنی bone استخوان، ساختار سخت جانداران، اسکلت
hard structures which make up the skeleton
معنی suffocate کشته شدن به خاطر قطع جریان اکسیژن،
kill by cutting of the oxygen supply; make it difficult to breathe; cause discomfort by cutting of the supply of fresh or cool air
معنی bake پخته شدن، در معرض حرارت قرار گرفتن. برای پخته شدن نان هم از bake استفاده می شود.
cook in an oven
معنی skull اسکلت جمجمه
bony framework that encloses the brain and forms the head and face in vertebrates; mind, brain
معنی vaporise بخار شدن، از حالت جامد به گاز تبدیل شدن to cause to change into vapor
معنی human tissue باقت بدن انسان
معنی matter of debate موضوع مورد بحث

 

مطلب پیشنهادی

معنی روانشناسی در انگلیسی

معنی روانشناسی به انگلیسی

معنی روانشناسی در انگلیسی در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *