...

تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ apologize

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی جهت تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ apologize متن آهنگ را به همراه فایل صوتی آن در اختیار شما قرار می دهیم.

برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی با آهنگ یکبار به آن بدون توجه به متن آن با دقت گوش کنید و حواستان شش دانگ به صدای خواننده باشد و سعی کنید متوجه شوید که چه کلماتی می گوید و محتوای آن را دریافت کنید. در مرحله بعد به آهنگ همراه با توجه به متن آن گوش کنید. در مراحل بعدی سعی کنید که همراه با خواننده تکرار کنید.

I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I’m hearing what you say
But I just can’t make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait
You tell me that you’re sorry
Didn’t think I’d turn around and say

That it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late

I’d take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
But that’s nothing new

I loved you with a fire red, now it’s turning blue
And you say
Sorry like an angel
Heaven let me think was you
But I’m afraid

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
Woahooo woah

It’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, it’s too late
I said it’s too late to apologize, yeah
I said it’s too late to apologize, yeah

I’m holding on your rope
Got me ten feet off the ground

مطلب پیشنهادی

معنی to risk life

معنی risk the life

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به توضیح معنی risk the …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *