قیدها در زبان انگلیسی
قیدها در زبان انگلیسی

قیدها در زبان انگلیسی : آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی قیدها در زبان انگلیسی می پردازیم. قید ها (adverbs) کلماتی هستند که یا فعل را توصیف می کنند مثلا علی سریعا دوید. در این جمله کلمه سریعا قید است که نوع دویدن علی را توصیف می کند. ممکن بود علی یواش یواش بدود. قیدها گاهی اوقات صفت ها را توصیف می کنند. در زبان انگلیسی  کلمات why, how, where نحوه انجام یک عمل را یعنی قید آن عمل را مورد سوال قرار می دهند.

 

موضوع قیدها در زبان انگلیسی را با تقسیم بندی آنها شروع می کنیم

انواع قیود در زبان انگلیسی

1-قید فراوانی یا قید تکرار (adverbs of frequency) 

چندین نوع قید داریم. یک نوع قید، قید فراوانی یا قید تکرار است که فراوانی انجام یک عمل را توصیف می کند. مثلا همیشه یک عمل انجام می شود، یا گاهی اوقات. در حالت پرسشی، سوال مربوط به قید حالت در انگلیسی how often است.

مثلا:

How often do we go to the dentist?

جواب سوال بالا که می پرسد هر چند وقت، نزد دندانپزشک می روی، ممکن است یکی از پاسخهای زیر باشد:

always, usually, normally / generally, often* / frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever / rarely, never

 

قیدهای فراوانی یا قیدهای تکرار در قالب مثال در جمله آورده شده است:

always: I always go to bed before 11 p.m.
usually: I usually have cereal for breakfast.
normally / generally: I normally go to the gym.
often* / frequently: I often surf the internet.
sometimes: I sometimes forget my wife’s birthday.
occasionally: I occasionally eat junk food.
seldom: I seldom read the newspaper.
hardly ever / rarely: I hardly ever drink alcohol.
never: I never swim in the sea.

2-قید حالت(adverbs of manner )

نوع دیگر قیدها، قید حالت هستند که کیفیت انجام یک عمل را توصیف می کنند. مثلا خوب یا بد انجام شدن یک کار، سریع یا کند انجام شدن یک کار، با حوصله یا شتاب زده انجام دادن یک کار و… آنچه کیفیت این اعمال را توصیف کند، قید حالت است. شکل سوالی قید حالت how است. یعنی چطور انجام شدن یک کار.

معمولا در انتهای قیدهای حالت حرف اضافه ly می آید. قیدهای حالت در واقع صفاتی هستند که با اضافه شدن ly به انتهای آنها شکل قید حالت به خود می گیرند. الیته استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا fast هم صفت است و هم قید. نمی توان به عنوان قید بگوییم fastly.

تعدادی از قیدهای حالت در زیر فهرست شده اند:

accidentally, angrily, anxiously, awkwardly, badly, beautifully, blindly, boldly, bravely, brightly, busily, calmly, carefully, carelessly, cautiously, cheerfully

نکته دیگر اینکه بعضی قیدها مثل sometimes در همه جای جمله اول، وسط و آخر می توانند قرار بگیرند.

Sometimes, I feel sad.

I sometimes feel bad.

I feel bad sometimes.

البته دقت داشته باشید که sometimes را با sometime و some time اشتباه نگیرید.

 

مطلب پیشنهادی

معنی watch out

معنی watch out : آموزش زبان انگلیسی با فیلم

در این سری از آموزش زبان انگلیسی قصد داریم در  پستهای روزانه  قسمتی از سریال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 9 =