معني run down to
معنی run down to

معنی run down to : یادگیری زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به بررسی معنی run down to در زبان انگلیسی می پردازیم و با ارائه فایل صوتی با نحوه تلفظ آن آشنا می شوید که باعث تقویت مهارت شنیداری خواهد شد.

 

معنی run down to در ترجمه تحت اللفظی

ترجمه تحت اللفظی run down to به معنای واقعی آن نزدیک است.

run یعنی “دویدن”

down یعنی “پایین”

to یعنی “به سوی”

که با توجه به معنی کلمات تشکیل دهنده این فعل،  ترجمه تحت اللفظی run down to به معنای “دویدن به سوی” می باشد.

 

معنی run down to به فارسی

فعل run down to در زبان انگلیسی اگر به صورت ساختار گرامری زیر به کار رفته باشد به معنی سریعا راه افتادن به طرف چیزی یا شخصی است. که با پای پیاده انجام می شود.

run down to + someone / something

البته توجه داشته باشید که اسم یا ضمیر می تواند بین run  و down قرار گیرد.

پس وقتی کسی با پای پیاده سریعا نزد کسی یا به سمت چیزی حرکت کند، عمل او مصداق فعل run down to می باشد. مثلا داخل اداره هستید و رئیس اداره از طریق تماس تلفنی یا با واسطه می گوید که سریع به اتاق او بروید و شما هم به سوی run down to می کنید.

      run-down-to-meaning

معنی run down to به انگلیسی همراه با مثال های کاربردی

run down to:

To travel down (something) very quickly on foot to reach someone or something.

I ran down the stairs to the front door to greet my father.

I ran down to the well, fearing that someone had fallen in.

 To travel to something or someplace very quickly, especially to accomplish some brief or straightforward task.

I just need to run down to the post office to send this package.

Would you run down to the bank and deposit this check for me?

To deliver something to someone or some place, especially very quickly or hastily. 

I’m just going to run these documents down to Tara in the legal department.

I think Tom ran down to Tara’s house for a quick visit.

to come or go down to someone or something, rapidly.

Sally ran down the slope to Bob, who stood waiting for her with outstretched arms.

I ran down to the well to get some water for Ed, who had the hiccups.

some place to travel to a place. (By running or any other means.)

I have to run down to the store and get some bread.

I want to run down to the bank, but my car is out of gas.

مطلب پیشنهادی

فرق psychiatry با psychology

فرق psychiatry با psychology در زبان انگلیسی

فرق psychiatry با psychology در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *