معنی take و افعال ترکیبی take: آموزش زبان انگلیسی

معنی take و افعال ترکیبی take: آموزش زبان انگلیسی

در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم به معنی take و افعال ترکیبی آن آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی به صورت متن انگلیسی همراه فایل صوتی و ترجمه فارسی آن ارائه می شود.

برای تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی، ابتدا یکبار به فایل صوتی گوش کنید و سپس دوباره همزمان با گوش دادن به فایل صوتی، به متن انگلیسی آن نگاه کنید. و در پایان برای افزایش دامنه لغات انگلیسی خود به معانی هر کلمه که در پایین صفحه قرار داد شده است، نگاه کنید.

So I managed to get my hands on what we call a big rig in flow cytometry, a large, powerful laser with a money-back guarantee from the company that if it didn’t work on a ship, they would take it back. And so a young scientist that I was working with at the time, Rob Olson, was able to take this thing apartput it on a ship, put it back together and take it off to sea. And it worked like a charm.

بنابراین من توانستم به دستگاهی که ما آن را جعبه بزرگ در جریان سیاتومتری می‌نامیم، دسترسی پیدا کنم، یک لیزر بزرگ و قدرتمند  با تضمین بازگشت پول از شرکت تولید کننده که اگر در کشتی کار نکند، آنها آن را پس می‌گیرند. و بنابراین یک دانشمند جوان که من در آن زمان با او کار می‌کردم راب اولسون توانست قطعات آن را از هم جدا کند، آن را در کشتی قرار دهد، آن را سر هم کند و به دریا ببرد. و به طور سحرآمیزی کار می کرد.

We didn’t think it would, because we thought the ship’s vibrations would get in the way of the focusing of the laser, but it really worked like a charm. And so we mapped the phytoplankton distributions across the ocean. For the first time, you could look at them one cell at a time in real time and see what was going on — that was very exciting. But one day, Rob noticed some faint signals coming out of the instrument that we dismissed as electronic noise for probably a year before we realized that it wasn’t really behaving like noise. It had some regular patterns to it. To make a long story short, it was tiny, tiny little cells, less than one-one hundredth the width of a human hair that contain chlorophyl. That was Prochlorococcus.

 ما فکر نمی‌کردیم کار کند چون ما فکر می‌کردیم ارتعاشات کشتی مانع دقت و تمرکز دستگاه لیزر خواهد شد، اما واقعا با موفقیت تمام کار کرد. بنابراین ما توزیع فیتوپلانکتون‌ها را در سراسر اقیانوس نقشه برداری کردیم. برای اولین بار، می‌توانستید در زمان جاری به هر سلول بصورت مجزا نگاه کنید و ببینید چه اتفاقات هیجان‌انگیزی در حال وقوع بود. اما یک روز، راب متوجه تعدادی سیگنال‌های ضعیف شد که از دستگاه خارج می‌شد که ما آن را به عنوان سر و صدای الکترونیکی نادیده گرفتیم برای تقریبا یک سال قبل از اینکه متوجه شویم که واقعا مانند سر و صدای دستگاه رفتار نمی‌کند. و دارای برخی الگوهای منظم بود. برای خلاصه کردن داستان، سلول‌های بسیار بسیار کوچکی بودند، کمتر از یک صدم عرض یک موی انسان که حاوی کلروفیل بودند. و آنها پروکلروکوکوس بودند.

 

ترجمه انگلیسی به انگلیسی ترجمه فارسی
معنی get the hands دسترسی پیدا کردن
معنی call
to give someone or something a name
نامیدن، نامگذاری کردن
معنی rig device
معنی flow cytometry جریان سیاتومتری
معنی money-back guarantee
an official promise by a shop/store, etc. to return the money you have paid for sth if it is not of an acceptable standard
گارانتی بازگشت وجه
معنی work
operate; activate
عمل کردن، کار کردن
معنی take back
take something back into possession
پس گرفتن
معنی take apart
disassemble, dismantle
جدا کردن
معنی put on
To plan and prepare
برنامه ریزی کردن
معنی put it back together سر هم کردن
معنی take off
If an aircraft, bird or insect takes off, it leaves the ground and begins to fly
بردن، حرکت دادن (به جایی مثل دریا، آسمان، فضا و…)
معنی charm
magic
سحرانگیز
معنی vibration
a continuous shaking movement or feeling
ارتعاش، لرزش
معنی get in the way of
to prevent sb from doing sth; to prevent sth from happening
مانع از انجام کاری شدن
معنی Work like a charm
to be very effective, possibly in a surprising way
خوب کار کردن
معنی map
create a geographic diagram
نقشه برداری
معنی distribution
to spread or supply something
توزیع
معنی noticed
to see or become aware of something or someone
متوجه شدن
معنی faint
weak, feeble
ضعیف
معنی dismissed
to decide that something or someone is not important and not worth considering
نادیده گرفتن
معنی regular
occurring at fixed intervals
منظم
معنی width
thickness
عرض

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − شش =