معنی familiar with
معنی familiar with

معنی familiar with : آموزش زبان انگلیسی

معنی familiar with : آموزش زبان انگلیسی

در این درس از  آموزش زبان انگلیسی ، با معنی familiar with آشنا می شویم و از خلال آن نحوه شکل گیری حیات در کره زمین که از یک میکروارگانیسم کوچک شروع شد که در زمین تحول ایجاد نمود و حیات را در آن تکامل بخشید، مطالبی را بیان می کنیم.

So as terrestrial beings, we’re very familiar with the plants on land: the trees, the grasses, the pastures, the crops. But the oceans are filled with billions of tons of animals. Do you ever wonder what’s feeding them? Well there’s an invisible pasture of microscopic photosynthesizers called phytoplankton that fill the upper 200 meters of the ocean, and they feed the entire open ocean ecosystem. Some of the animals live among them and eat them, and others swim up to feed on them at night, while others sit in the deep and wait for them to die and settle down and then they chow down on them.

به عنوان موجودات زمینی،  ما با گیاهان زمینی خیلی آشنا هستیم: درختان، علف‌ها، مراتع، محصولات زراعی. اما اقیانوس‌ها با میلیاردها تن حیوانات پر شده‌اند. آیا تا به حال فکر کرده‌اید چه چیز آنها را تغذیه می‌کند؟ خوب، یک مرتع نامرئی وجود دارد از فتوسنتز کننده‌های میکروسکوپی که فیتوپلانکتون نامیده می‌شوند که تا عمق ۲۰۰ متر سطح اقیانوس را پر می‌کنند، و آنها کل اکوسیستم اقیانوس را تغذیه می‌کنند. برخی حیوانات در میان آنها زندگی کرده و آنها را می‌خورند، و دیگران در شب برای تغذیه از آنها به سطح شنا می‌کنند، در حالی که دیگران در عمق می‌نشینند و منتظر مرگ و ته نشین شدن آنها می‌مانند و سپس آنها را می‌خورند. 

 

So these tiny phytoplankton, collectively, weigh less than one percent of all the plants on land, but annually they photosynthesize as much as all of the plants on land, including the Amazon rainforest that we consider the lungs of the planet. Every year, they fix 50 billion tons of carbon in the form of carbon dioxide into their bodies that feeds the ocean ecosystem. How does this tiny amount of biomass produce as much as all the plants on land? Well, they don’t have trunks and stems and flowers and fruits and all that to maintain. All they have to do is grow and divide and grow and divide. They’re really lean little photosynthesis machines. They really crank.

بنابراین این فیتوپلانکتون‌های کوچک، جمعا، کمتر از یک درصد از تمام گیاهان بر روی زمین وزن دارند، اما سالانه آنها تقریبا برابر همه گیاهان بر روی زمین فتوسنتز می‌کنند، از جمله جنگل‌های بارانی آمازون که ما ریه‌های این سیاره در نظر می‌گیریم. هر سال، آنها ۵۰ میلیارد تن کربن در قالب دی اکسید کربن در بدن شان تولید می‌کنند که اکوسیستم اقیانوس را تغذیه می‌کند. چگونه این مقدار کم از زیست توده به اندازه تمام گیاهان در زمین تولید می‌کنند؟ خوب، آنها تنه و ساقه ندارند  و گل و میوه و از این چیزها که از آنها مراقبت کنند. تنها کارشان رشد و تقسیم و رشد و تقسیم است. آنها ماشین‌های فتوسنتز کننده بسیار به صرفه هستند. آنها واقعا پرکارند. 

 

ترجمه انگلیسی به انگلیسی ترجمه فارسی 
معنی terrestrial
of or relating to land (as opposed to water)
خشکی، متعلق به خشکی
معنی familiar with
knowing sth very well because you do it or experience it often, so that you accept it as normal or usual
آشنا با
معنی on land روی خشکی
معنی trees
plant with wood stem from which branches grow at some height above the ground
درخت
معنی grasses
green plant with flat leaves and jointed stems (used as a ground cover in lawns, fields, etc.)
علف
معنی pastures
grazing land, grassy area where livestock graze
چراگاه
معنی crops
harvest, produce (Agriculture)
محصول
معنی filled with
full of; stuffed with
پر شده از، مملو از
معنی invisible
impossible to see, imperceptible
نامرئی
معنی phytoplankton
microscopic plants that are part of sea plankton
فیتوپلانکتون
معنی swim
propel oneself through water using the arms and legs
شنا کردن
معنی settle down
stay in one place
ماندن در یک محل
معنی chow down
To eat
خوردن
معنی weigh
measure the heaviness of (an object, proposition, etc.);
وزن داشتن، اندازه گیری وزن
معنی lungs
one of two saclike respiratory organs responsible for transferring oxygen into the bloodstream
شش
معنی biomass
total weight of an organism in a designated unit of area
وزن ارگانیسمهای یک محل
معنی trunks
main stem of a tree
تنه
معنی stems
central stalk of a plant
ساقه
معنی flowers
plant blossom
گل
معنی fruits
edible growth of plants
میوه
معنی lean
economical
اقتصادی، به صرفه
معنی crank
rotate
چرخیدن، کار کردن

 

برای‌ یادگیری زبان انگلیسی نیاز به تمرین و ممارست و استفاده از آموخته ها در قالب جملاتی هر چند دست و پاشکسته می باشد. شما نیز چند جمله دست و پا شکسته با کلمات بالا بخصوص معنی familiar with بسازید و با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.

درباره ی مهرداد اکبری اصل

من مهرداد اکبری اصل ساکن تهران و فارغ التحصیل مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه تبریز. وبسایت زبان علم را راه اندازی کردم تا بتوانم دانش اندک خود را در جهت ارتقاء مهارت زبان انگلیسی زبان دوستان به اشتراک بگذارم. امیدوارم مفید باشد.

مطلب پیشنهادی

معنی take over

معنی take over : تقویت مهارت شنیداری زبان انگلیسی

 در این قسمت از آموزش زبان انگلیسی در زبان علم، مبحث اثرات شیوع ویروس کرونا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − سه =